BATMAN Hasankeyf Müzesi

1.7 5
Now Close
Hasankeyf Müzesi, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 16.06.2020 tarih ve 76252222-152.01-E.408515 sayılı oluru ile bakım, onarım ve tadilat çalışmaları tamamlanıncaya kadar geçici olarak ziyarete kapatılmıştır.
Hasankeyf Müzesi’nde; Ilısu Barajı ve HES Projesi kapsamında Batman, Diyarbakır, Siirt ve Mardin illeri’nde yürütülen kurtarma kazısı çalışmalarından çıkarılan eserler ile Batman, Mardin ve Diyarbakır Müzelerine satın alma ve hibe yoluyla kazandırılan eserler sergilenmektedir. Prehistorik Dönem’e ait eserler; Dicle Vadisi’nde ve Raman Dağı’nda yürütülen yüzey araştırmalarında bulunan obsidyen ve çakmaktaşı aletlerden oluşmaktadır. Neolitik Döneme ait; Diyarbakır ili, Körtiktepe Höyük, Demirköy Höyük, Hakemi Use Höyük, Karavelyan Höyük, Grikihaciyan Höyük, Salat Tepe Höyük, Kenan Tepe Höyük Kazısı; Siirt ili, Gusir Höyük; Batman ili, Hasankeyf Höyük, Hallan Çemi Höyük, Sumaki Höyük’e ait olan taş ve kemik eserler sergilenmektedir. Kalkolitik Dönem eserleri Siirt ili, Başur Höyük Kazısı’ndan çıkarılan pişmiş toprak eser grubundan oluşmaktadır. Erken Tunç Dönemi’ne ait Siirt ili, Başur Höyük Kazısı’ndan çıkarılan pişmiş toprak ve metal eserler sergilenmektedir. Orta ve Geç Tunç Dönemlerine ait Batman ili, Gre Amer Höyük, Diyarbakır Salat Tepe Höyük, Müslüman Tepe Höyük, Gre Cano Höyük Kazılarından çıkarılan pişmiş toprak ve metal eserler sergilenmektedir. Orta ve Geç Asur Dönemlerine ait Diyarbakır Gre Cano Höyük, Kavuşan Höyük, Ziyarettepe Höyük, Üçtepe Höyük; Mardin Zeviya Tivilki, Batman ili, Kuriki Höyük Kazılarından çıkarılan pişmiş toprak ve taş eserler sergilenmektedir.
Menu
English