Muradiye Mahallesi Hamzabey Caddesi (Kaplıca Caddesi) 16050 Osmangazi/BURSA

bursamuzesi@ktb.gov.tr +90 (224) 222-0868 Quick Call Get Direction

Bursa, Muradiye Mahallesi, Aralık Sokak'ta, II. Murad Külliyesi yakınındadır. 17.yüzyıla tarihlenen evin yerinde Sultan II.Murad'ın bir köşkü bulunduğu sanılmaktadır. Ev bodrum, zemin ve 1.kat olmak üzere üç katlıdır. Bodrum katına kuzey cepheden, zemin ve 1. katına ise batı cephede bulunan avludan girilmektedir.

Sivil mimarlık örneği ev 1946 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılarak restore edilmiş, 1958 yılında teşhir düzenlemesi yapılarak müze olarak ziyarete açılmıştır. 25.05.1973 yılında tekrar onarılarak yeniden teşhir düzenlemesi yapılmıştır.

Yapı dıştan; taş temel üzerine oturan evin doğu cephesi birinci kat hizasına kadar sıvalı olup, hafif dışa taşkın 1.katta ahşap hatıllar arasında zik zak örülmüş tuğla kullanılmıştır. Bu cephede bodrum kat hizasında mazgal tipi pencereler, zemin katta dikdörtgen formlu pencereler, 1. katta ise dikdörtgen formlu pencereler üstünde yuvarlak kemerli alçı şebekeli tepe pencereleri sıralanmıştır. Pencereler ahşap kanatlıdır. Zemin ve 1. kata girişi sağlayan evin batı cephesi ahşap direklerle bölüntüye uğratılmış,  zemin kat ahşap korkuluklu balkon, üst katı ise Bursa kemeri tarzında pencerelerle dışa açılmaktadır, kuzey bölümü ise sıvalıdır. Güney cephesi sağırdır.

Museums Nearby
Similar Museums

Summer Opening Times

Daily

10:00-17:00

Saturday

10:00-17:00

Sunday

10:00-17:00

Box Office Closed

17:00

Winter Opening Times

Daily

10:00-17:00

Saturday

10:00-17:00

Sunday

10:00-17:00

Box Office Closed

17:00

Muradiye Mahallesi Hamzabey Caddesi (Kaplıca Caddesi) 16050 Osmangazi/BURSA

bursamuzesi@ktb.gov.tr +90 (224) 222-0868 Quick Call Get Direction

Sep 24 2020

Osmanlı Evi Müzesi

3. Sanatın ve Kültürün Kardeşliği: Müze-Şiir-Müzik Projesi (24-25 Eylül 2020)
All Events