0-18 yaş - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençler ve çocuklar

Free

0 - 8 yaş - yabancı uyruklu çocuklar

Free

65 yaş üzeri - T.C. vatandaşları

Free

Öğrenci(Üniversitelerin sanat tarihi, arkeoloji ve müzecilik bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler)

Free

Yetişkin (Yerli ve yabancı tüm yetişkinler)

100.00TL
Get Ticket

##efesörenyeri

Atatürk Mahallesi efes alt kapı sokak no:53 Efes Harabeleri, Selçuk/İzmir

efesmuzesi@ktb.gov.tr +90 (232) 892-6010 Quick Call Get Direction

EFES ANTİK KENTİ

Antik Dönem’in en önemli merkezlerinden biri olan Efes, tarih öncesi dönemden başlayarak Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler ve Osmanlı Dönemleri boyunca yerleşim görmüştür. 12 İon kenti arasında yer alan ve önemli bir liman kenti olan Efes, Batı Anadolu’da kültürel ve ticari merkez olmuştur. Efes Antik Kenti’nin ilk kuruluşu M.Ö. 8000 yıllarına kadar inmektedir. Hititler Dönemi’nde kentin adı Apasas'tır. M.Ö. 1050 yıllarında Yunanistan'dan gelen göçmenlerin de yaşamaya başladığı Efes, M.Ö. 560 yılında Artemis Tapınağı çevresine taşınmıştır. Bugün gezilen Efes ise, Büyük İskender'in generallerinden Lysimakhos tarafından Bülbül Dağı ve Panayır Dağı arasındaki vadide, M.Ö. 300 yıllarında kurulmuştur. Helenistik ve Roma Dönemlerinde en görkemli zamanlarını yaşayan Efes, Asya eyaletinin başkenti olarak 200.000 kişilik nüfusa sahipti. Efes, Bizans Dönemi’nde tekrar yer değiştirmiş ve ilk kez kurulduğu Selçuk'taki Ayasuluk Tepesi'ne gelmiştir.

Efes’te Helenistik ve Roma Dönemi’ne ait mimari yapıların çoğu korunmuştur. Kent, Helenistik Dönem’de dikdörtgen ızgara bir plana sahiptir. Kenti çevreleyen sur duvarları M.Ö. 300 yılında Kral Lysimakhos Dönemi’nde yapılmıştır. Panayır Dağı ile Bülbül Dağı arasındaki hafif meyilli arazide, kazılarla açığa çıkarılmış, Efes’in çevresindeki sur duvarlarının doğu kapısı olan Magnesia Kapısı; kapının kuzeyinde ise hamam/gymnasion yapısı olan Doğu Gymnasionu bulunmaktadır. Kentin yukarı girişinde Devlet Agorası Hamamları, kent meclisi toplantılarının yapıldığı Odeon, Efes’in belediye binası olan Prytaneion yer alır. Artemision ile Efes’i bağlayan dini törenlerin yapıldığı kutsal yolun bir parçası olan Dini Alay yolundan inildiğinde, İmparator Domitianus adına yaptırılmış olan tapınak yapısına ulaşılır. Domitian Meydanı olarak adlandırılan bu alanda şehrin ileri gelenlerini onurlandırmak için yaptırılan Pollio Çeşmesi ile Memnius Anıtı yer alır. Herakles Kapısı’ndan Celsus Kütüphanesi’ne doğru uzanan Kuretler Caddesi, her iki yanında kente hizmetleri bulunmuş kişileri onurlandıran heykellerin kaideleri ve sütunlarla süslemiştir. Kuretler Caddesi’ne cephe verir şekilde Traian Çeşmesi, Varius Hamamları, Hadrian Tapınağı, Latrina, Oktagon ve Heroon yer almaktadır. Kentin varlıklı kişilerine ait villalardan oluşan Yamaç Evler 1 ve 2 olarak adlandırılan yapı kompleksleri de teraslar haline Bülbül Dağı yamacında konumlandırılmıştır. Kuretler Caddesi’nin sonunda Celsus Kütüphanesi bulunur. Kütüphaneye bitişik olan Mazeus-Mithridates Kapısı, büyük bir ticaret merkezi ve pazar yeri olan Tetragonos Agora’ya geçiş sağlamaktadır. Yamaç Evlere’den dik olarak uzanan Mermer Cadde’nin sonunda, Panayır Dağı yamacında, yaklaşık 25.000 kişilik Büyük Tiyatro bulunmaktadır. Tiyatrodan limana uzanan Arkadian Caddesi, şehrin girişi olan liman kapısına bağlanmaktadır. Bu güzergâhta Tiyatro Gymnasionu ve Liman Hamamları yer almaktadır. Geç Antik Dönem’de yapılmış olan Meryem Kilisesi, kentin aşağı girişinde bulunmaktadır.

Anadolu’nun eski anatanrıça (Kybele) geleneğine dayalı Artemis kültünün en büyük tapınağı da Efes’de yer alır. Bu tapınak dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilir. Efes’teki ilk arkeolojik kazılar British Museum adına J.T. Wood tarafından 1869 yılında başlamıştır. Wood’un ünlü Artemis Tapınağını bulmaya yönelik bu çalışmalarına 1904 yılından sonra D.G. Hogarth devam etmiştir. Bugün de çalışmalarını sürdüren Avusturyalıların Efes’teki kazıları ilk olarak 1895 yılında Otto Benndorf tarafından başlatılmıştır. Avusturya Arkeoloji Enstitüsü’nün 1. ve 2. Dünya Savaşları sırasında kesintiye uğrayan çalışmaları 1954 yılından sonra aralıksız devam etmiştir. Efes’te Avusturya Arkeoloji Enstitüsü’nün çalışmalarının yanı sıra 1954 yılından itibaren Efes Müzesi de T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına kazı, restorasyon ve düzenleme çalışmalarını sürdürmektedir.

Museums Nearby
4.7 /5 Now Open
4.7 /5 Now Open
Similar Museums

Summer Opening Times

Daily

08:00-18:30

Saturday

08:00-18:30

Sunday

08:00-18:30

Box Office Closed

18:30

Winter Opening Times

Daily

08:30-18:30

Saturday

08:30-18:30

Sunday

08:30-18:30

Box Office Closed

18:30

0-18 yaş - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençler ve çocuklar

Free

0 - 8 yaş - yabancı uyruklu çocuklar

Free

65 yaş üzeri - T.C. vatandaşları

Free

Öğrenci(Üniversitelerin sanat tarihi, arkeoloji ve müzecilik bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler)

Free

Yetişkin (Yerli ve yabancı tüm yetişkinler)

100.00TL

Get Ticket

##efesörenyeri

Atatürk Mahallesi efes alt kapı sokak no:53 Efes Harabeleri, Selçuk/İzmir

efesmuzesi@ktb.gov.tr +90 (232) 892-6010 Quick Call Get Direction

There is no event in this Museum

All Events