#Küçükayvasıl (St. Anna) Kilisesi
KÜÇÜK AYVASIL (ST.ANNA) KİLİSESİ Fresklerde işlenen sahnelerden sadece İsa’nın çarmıhtan indirilişi seçilebilmektedir. Naosun güney duvarında bulunan bu sahnede İsa figürünün uzanmış gövdesi ile başı kısmen görülebilmesine karşın İsa’nın yanında bulunan Meryem sadece genel hatları ile seçilebilmektedir M.S. 9. yüzyılda Roma İmparatoru I. Basil zamanında, yeniden inşa edildiği bilinen yapı Trabzon’un en eski kilisesi olarak da bilinmektedir. Doğu–batı doğrultusunda üç nefli bazilika planlı olarak düzenlenen yapı; naos, bir ana apsis ve iki yan apsis bölümlerinden meydana gelmektedir. İçten ve dıştan yarım daire planlı olan apsisler dışa taşkındır. Naosta iki adet iyon başlıklı sütun bulunur. Bazilikanın içindeki iki sütun ve başlıklar Roma stilini yansıtmaktadır. Sıva ile kapanmış bulunan iç duvarlarında freskler yer almaktadır. Güneydeki kapısının üstünde bulunan Roma Dönemi’nde yapıldığı anlaşılan mermer kabartmanın eski bir tapınaktan alınarak buraya konulduğu sanılmaktadır.
Museums Nearby
2.5 /5 Now Open
Similar Museums
4.2 /5 Now Open
4.5 /5 Now Open

Summer Opening Times

Daily

08:00-08:00

Saturday

08:00-08:00

Sunday

15:26-08:00

Box Office Closed

08:00

Winter Opening Times

Daily

08:00-08:00

Saturday

08:00-08:00

Sunday

15:26-08:00

Box Office Closed

08:00

#Küçükayvasıl (St. Anna) Kilisesi

There is no event in this Museum

All Events