İnanç ve Sanat Sergisi

İstanbul
7/30/2021

Türk ve İslam Eserleri Müzesi koleksiyonundan gizli hazinelerimizden 150 adet eserin yer aldığı, 16 Nisan – 30 Temmuz 2021 tarihleri arası müzenin geçici sergi salonunda açık olacak “İnanç ve Sanat” sergisi, 5 başlık altında ziyaretçiyle buluşuyor.

Kur’an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz, İbadet, Dua, Medeniyet başlıklarında ve   Evrak-ı Dımaşk-Şam Evrakı alt başlığında; 8. yüzyılın sonu 9. yüzyılın başlarına tarihlenen parşömen üzerine Kûfi hat ile yazılan  Kur’an-ı Kerim, 1294 yılına tarihlenen hat sanatının en büyük ustalarından Yâkut el- Musta’sımi (ö.1299)’ye ait Kur’an-ı Kerim, Akşehir’deki Seyyid Mahmud Hayrani Türbesinden 1911 yılında meydana gelen hırsızlıktan sonra bulunarak Türk ve İslam Eserleri Müzesine getirilen Seyyid Mahmud Hayrani’nin oğlu Seyyid Ali’ye ait olup 1907 yılında çalınan ve günümüzde Danimarka Kopenhag’daki Davids Samling Özel müzesinde sergilenen tabutun 13. yüzyıl Selçuklu ağaç işçiliğinin güzel örneklerinden olan sandukası, 1440 yılına tarihlenen  Çin kağıdı üzerine kurşunlu mürekkeple yazılan Timurlu Dönemi Kur’an-ı Kerim, Osmanlı hat sanatının en güçlü sanatçılarından Şeyh Hamdullah’a (ö.1520)  ait Kur’an-ı Kerim, Sultan Abdülmecid Efendi (1823-1861)’ye ait hat levha, Kazasker Mustafa İzzet Efendi (1801-1876)’ye ait Hilye-i Saadet, 15. yüzyıla tarihlenen ve yeni mülklerin ilave edilmesiyle 9 farklı nüshadan oluşan Ayasofya Vakfiyesi’nin bir nüshası, İbnü’l-Arabî’nin “Allah’ın rızık gibi maddî, ilim, mârifet gibi mânevî lutuflarını kuluna açması” anlamına gelen, ilham ürünü olan bilgiler kendisine Mekke’de geldiği için Fütûḥâtü’l-Mekkiyye olarak anılan, Konya nüshası olarak da bilinen 1238 yılında tamamlanmış otuz yedi ciltten meydana gelen mağrip neshiyle özenle yazılmış orijinal nüshası ve birbirinden değerli eserler sergilenmektedir.

Türk ve İslam Eserleri Müzemizin İnanç ve Sanat sergisindeki 73 eser daha önce geçici veya müze koleksiyonlarında hiç sergiye çıkmamış eserlerden oluşmaktadır. Üç eser vitrinden sergiye alınmış ve geriye kalan eserlerde daha önce müzemizde veya farklı sergilerde yer almıştır.

“İnanç ve Sanat” sergisi Türk ve İslam Eserleri Müzesinin sergi salonunda haftanın yedi günü 09:30 - 16:30 saatleri arasında ücretsiz olarak gezilebilir.

Bilgi için:

İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü

Adres: Binbirdirek Mahallesi, Atmeydanı Sokak, No: 12 Sultanahmet Fatih/İSTANBUL

E-Posta: tiem@ktb.gov.tr

Telefon: 0212 518 18 05

Menu
English
Login