Somut Olmayan Kültürel Miras Etkinliği

Antalya
6/1/2022 - 9/15/2023

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS

Somut Olmayan Kültürel Miras terimi, sözlü anlatımlar, sözlü gelenekler, gösteri sanatları, toplumsal uygulamalar, ritüel ve festivaller, halk bilgisi, evren ve doğa ile ilgili uygulamalar, el sanatları geleneği gibi kültürel ürünleri ve üretim süreçlerini ifade eden kavramdır.

Somut Olmayan Kültürel Miras UNESCO tarafından; toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekânlar biçiminde tanımlanmaktadır.

Kuşaktan kuşağa aktarılan bu miras, toplulukların ve grupların çevreleriyle, doğayla ve tarihleriyle etkileşimlerine bağlı olarak, sürekli biçimde yeniden yaratılır ve bu onlara kimlik ve devamlılık duygusu verir; böylece kültürel çeşitliliğe ve insan yaratıcılığına duyulan saygıya katkıda bulunur.

Kavram, UNESCO'nun 32. Genel Konferansı'nın 17 Ekim 2003 tarihinde toplanan Genel Kurulu'nda onaylanarak yürürlüğe giren Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'nde sözleşmenin birinci maddesinde tanımlamasında nelerin somut olmayan kültürel mirası oluşturduğu sorusu şöyle yanıtlanmaktadır:

A. Dilin somut olmayan kültürel mirasın aktarılmasında bir araç işlevi gördüğü sözlü anlatımlar ve sözlü gelenekler

B. Gösteri Sanatları

C. Toplumsal Uygulamalar, Ritüeller ve Festivaller

D. Halk Bilgisi, Evren ve Doğa ile ilgili uygulamalar

E. El Sanatları Geleneği

  • Tüm bu değerli kavramları ve açıklamalarını örnekleriyle beraber daha yakından tanımak için  'Alanya Müzesi Somut Olmayan Kültürel Miras Köşesi Eser Sergisi' etkinliği boyunca ziyaret edebilirsiniz.
Menu
English
Login