Adıyaman Arsemeia Örenyeri

5 5
Now Open

Adıyaman Arsemia Örenyeri

Kahta Çayı Kıyısında Bir Yazlık Saray: Arsemia dünya mirasına harika eserler armağan eden Kommagene Krallığı’nın yazlık başkenti ve yönetsel merkezi, Kommagene krallarının Doğu ile Batı kültürünü sentezlemek için çaba sarf ettiği, Grek-Pers kültürünü yaratma idealinin yansıdığı bir birleşme noktası. Tarihe Işık Tutan Bir Kült Yazıt Kendi çağına ait, Anadolu’nun en uzun Grekçe yazıtı Arsameia’da yer almaktadır. Yazıtın içeriğinde; kentin kuruluşundan, Kommagene Krallığı’nın kanunlarından, krallık soyundan, bölgede var olan mimari yapılardan ve kabartmalardan, dinsel yapılardan ve ayin sırasında yapılması gerekenlerden bahsedilmektedir. Basamaklı Tünel Kült yazıtının hemen altında yer alan ve yüksek bir eğimle aşağıya doğru basamaklarla inilen tünel, 158.1 m. uzunluğa sahiptir. Bu tünelin ne amaçla yapıldığı tam olarak anlaşılamamıştır. Tören Yolunda Dizilen Tanrı ve Kral Kabartmaları Tepede yer alan yazlık saray ve Mithridates Kallinikos’un mezarına çıkan tören yolu üzerinde tanrı ve kral kabartmaları yer almaktadır. Bu kabartmalarda tanrı ve krallar tokalaşır durumda işlenmiştir. Bunlar Antiochos I, Heracles, Mithridates Kallinikos ve Pers kültürüne ait sahnelerdir.

WC
Kafe
Otopark

Summer (01/06/2020 - 31/10/2020)
10:00-19:00 Saturday 10:00-19:00 Sunday 10:00-19:00
Box Office Closed 19:00
Winter (31/10/2019 - 01/04/2020)
08:00-17:00 Saturday 08:00-17:00 Sunday 10:00-10:00
Box Office Closed 17:00

Adıyaman Arsemeia Örenyeri Kahta/Kocahisar köyü/Adıyaman
adiyamanmuzesi@kultur.gov.tr
Quick Call Get Direction

There is no event in this Museum

All Events
Museum Plan Museum Brochure Rate Museum
Menu
English
Login