Ankara Kurtuluş Savaşı Müzesi (1.TBMM Binası)

4.6 5
Now Close

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası olarak kullanılan yapı, döneminde bir parti binası olarak inşa edilmiştir. 1915 yılında İttihat ve Terakki Fırkasınca kulüp binası olarak yapımına karar verilmiştir. Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın emriyle mimar Salim Bey tarafından bina projelendirilmiş ve proje yapım işi ise askerî mimar Hasip Bey'e verilmiştir. Hasip Bey, binanın büyük bölümünü başarı ile bitirmiş ancak çatı ve diğer bölümler, sürmekte olan savaş, yaşanan malzeme sıkıntısı ve İttihat ve Terakki Fırkasının kapanması nedenleriyle tamamlanamamıştır.

Birinci Dünya Savaşı sonrası, millî mütareke döneminde, bir grup İngiliz ve Fransız askeri Ankara'ya gelmiş, Fransız askerlerinin başındaki komutan ise henüz çatısının bir bölümü örtülmemiş olan bu binanın ilk odasını makam olarak kullanmıştır.

19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkmasından sonra Havza ve Amasya Genelgeleri yayınlanmış; Erzurum ve Sivas Kongreleri yapılmış, Mustafa Kemal Paşa, Ankara'yı milli mücadelenin merkezi olarak seçmiş ve Temsil Heyeti ile birlikte 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelmiştir.

16 Mart 1920'de İstanbul İngilizler tarafından resmen işgal edilmiş ve 18 Mart 1920'de Mebusan Meclisi kendini feshetmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23 Nisan 1920'de açılmasına karar verildiğinde, Ankara'da Meclisin toplanabilmesi için gerekli büyüklük ve donanıma sahip bir binanın bulunmadığı görülmüştür. Bu şartlar altında, inşası yarım kalan İttihat ve Terakki Fırkası Kulüp Binasının Meclis Binası olarak kullanılması kararlaştırılmıştır. Böylece Meclis binası, Ankaralıların evlerinden ve Ulucanlar'daki Numune Mektebinden getirilen kiremitlerle, halkın fedakârlıkları ile tamamlanmıştır.

23 Nisan 1920 ile 15 Ekim 1924 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak kullanılan bina, daha sonra Cumhuriyet Halk Fırkası Genel Merkezi olarak kullanılmış ve aynı dönemde kısa bir süreliğine Hukuk Mektebine de ev sahipliği yapmıştır. 1957 yılında Bakanlık Komisyonunca alınan kararla müzeye dönüştürülmek üzere çalışmalara başlanmış ve 23 Nisan 1961 tarihinde "Türkiye Büyük Millet Meclisi Müzesi" adıyla halkın ziyaretine açılmıştır.

23 Nisan 1981 tarihinde ise "Kurtuluş Savaşı Müzesi" adını alan müze günümüzde TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı bünyesinde hizmet vermektedir.

WC

Summer
09:00-18:00 Saturday 09:00-18:00 Sunday 08:45-18:00
Box Office Closed 18:00
Winter
09:00-17:00 Saturday 09:00-17:00 Sunday 09:00-17:00
Box Office Closed 17:00

65 yaş üzeri - T.C. vatandaşları Free
0 - 8 yaş - yabancı uyruklu çocuklar Free
0-18 yaş - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençler ve çocuklar Free
Öğrenci(Üniversitelerin sanat tarihi, arkeoloji ve müzecilik bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler) Free
Yetişkin (Yerli ve yabancı tüm yetişkinler) 30.00TL
Get Ticket

Ankara Kurtuluş Savaşı Müzesi (1.TBMM Binası) Doğanbey Mah. Cumhuriyet Cad. No: 2/1 Ulus/Altındağ ANKARA
ksm@tbmm.gov.tr
+90 (312) 420-1920
Quick Call Get Direction

There is no event in this Museum

All Events
Museum Plan Museum Brochure Rate Museum
Menu
English
Login