Antalya Karain Mağarası

3.8 5
Now Open

KARAİN MAĞARASI

Karain, Antalya'nın 30 km. kuzeybatısında, Merkeze bağlı Yağca Köyü sınırları içinde, Katran Dağının doğusunda yer alan Türkiye'nin en büyük doğal mağaralarındandır. 1946 yılından bu yana bilimsel kazıların yapıldığı mağaranın, günümüzden 500.000 yıl kadar önce yerleşke olarak kullanıldığı anlaşılmıştır.

Karain Mağarası, Türkiye ve Yakın Doğu tarihi açısından önemli bir Paleolitik merkezdir. Karain Mağarası'nda yapılan kazılarda Alt Paleolitik Çağ’dan Geç Roma Dönemi’ne değin uzanan büyük bir zaman dilimine referans sunan bulgular elde edilmiştir.  Mağara’nın Antik Dönemlerdeki kullanımı daha çok Adak Mağara (tapınak) niteliğinde olup, mağara alnı ve dış duvarları üzerinde Hellence kitabe ve nişler bulunmaktadır.

500 BİN YILLIK TARİHİN AYDINLANDIĞI YER

Yeryüzünde bilinen Paleolitik mağaraların çoğu sadece bir dönemi temsil ederken Karain; Alt, Orta ve Üst Paleolitik Çağ olarak kesintisiz bir katmanlaşma göstermektedir.  Bu katmanlardan elde edilen veriler, özellikle Avrupa ve Yakın Doğu arasındaki bağlantıların aydınlatılması ve göç yolları hakkında fikir vermesi açısından önemlidir. Türkiye’nin bilinen en eski insan kalıntılarının ele geçirildiği mağarada bulunan eserler yine Anadolu sanatının ilk örneklerini simgeler. Mağara ayrıca fosil kalıntıları ve mutlak yaşlandırma sonuçlarıyla da, Türkiye'nin Pleistosen Çağı Arkeolojisine büyük katkılar sağlamıştır

Karain çevresindeki diğer mağaralarla birlikte doğal ve kültürel özellikleri dolayısıyla karma sit olarak Dünya Miras Listesine önerilmektedir.

WC
Mağaza
Otopark

Summer (01/04/2024 - 31/10/2024)
08:00-19:00 Saturday 08:00-19:00 Sunday 08:00-19:00
Box Office Closed 18:30
Winter (01/11/2023 - 31/03/2024)
08:00-18:00 Saturday 08:00-18:00 Sunday 08:00-18:00
Box Office Closed 17:30

0-18 yaş - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençler ve çocuklar Free
0 - 8 yaş - yabancı uyruklu çocuklar Free
65 yaş üzeri - T.C. vatandaşları Free
Öğrenci(Üniversitelerin sanat tarihi, arkeoloji ve müzecilik bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler) Free
Yetişkin (Yerli ve yabancı tüm yetişkinler) 12.50TL
Get Ticket

Antalya Karain Mağarası Yağca Mahallesi, Döşemealtı/ANTALYA
antalyamuzesi@kultur.gov.tr
Quick Call Get Direction

There is no event in this Museum

All Events
Museum Plan Museum Brochure Rate Museum
Menu
English
Login