Balıkesir Bandırma Müzesi

4.9 5
Now Open

Balıkesir Bandırma Müzesi

Müze binasının inşasına Bandırma’da faaliyet gösteren Müze Yaptırma ve Yaşatma Derneğince başlanarak temeli atılmış ve su basmanı hizasına gelince Kültür Bakanlığı ve İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü'nün kontrolünde 1995 yılından itibaren çalışmalara devam edilmiştir.

Bandırma Müzesi teşhir-tanzim çalışmalarının bitirilmesinin ardından 21/06/2003 tarihinde resmi olarak ziyarete açılmış, 14/09/2008 tarihinde “Müdürlük“statüsünü almış ve 23/11/2010 tarihinden itibaren ise görev sınırları belirlenmiştir. Buna göre; Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas ve Marmara İlçeleri sınırları dâhilindeki yerlerde 2863 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu“kapsamına giren tüm iş ve işlemlerden Bandırma Müzesi Müdürlüğü sorumlu ve yetkili kılınmıştır.

Bandırma ilçesi Paşakent Mahallesi, Ziraat Bahçesi mevkiinde yer alan müze, bal peteği planında olup zemin katta bir büyük, bir küçük olmak üzere iki teşhir salonu, idare, uzman personel odası, mutfak ve tuvalet; bodrum katta 2 adet depo, laboratuvar, kütüphane, kazan dairesi, tuvalet bulunmaktadır.

Mevcut müze binasının yer aldığı Paşakent Mahallesi, 1507 ada, 2 parsel numaralı 3.436,49 m2 yüz ölçümlü taşınmaz yetersiz kaldığından Bakanlığımızca Yenimahalle, 23 ada, 2 parsel numaralı 24.110,00 m2 yüz ölçümlü yeni müze yeri değerlendirmeye alınmıştır. İşlem süreci devam etmektedir.

Müzede Eski Tunç Çağından başlayıp, 20. yüzyıl başlarına kadar olan sürede bölgede hüküm süren tarihi dönemlere ait eserler titizlikle sergilenmektedir.  Teşhir salonlarında sergilenen eserlerin büyük çoğunluğu Daskyleion Ören Yeri ve Kyzikos Antik Kentinde yapılan bilimsel kazılardan çıkarılan eserlerdir. Eserlerde ağırlık Pers ve Roma Dönemine ait olup, MÖ 5-4 yüzyıla ait Mühür Baskıları (Bulla), aynı döneme ait Mezar Steli, Attis Karyatid'i, Kharitleri (ilham perileri) simgeleyen Rölyef, Kyzikos sikkeleri ve Pers sikkeleri öne çıkan tarihi eserlerdir.

WC
Otopark
Engelli Dostu
Eğitim Alanı

Summer (01/01/2020 - 01/01/2020)
08:30-17:30 Saturday 08:30-17:30 Sunday 00:00-00:00
Box Office Closed 17:30
Winter (01/01/2020 - 01/01/2020)
08:30-17:30 Saturday 08:30-17:30 Sunday 00:00-00:00
Box Office Closed 17:30

Balıkesir Bandırma Müzesi Paşakent Mahallesi Ziraat Bahçesi Yolu Sokak No.101 10200 BANDIRMA/BALIKESİR
bandirmaarkeoloji@ktb.gov.tr
+90 (266) 715-4138
Quick Call Get Direction

There is no event in this Museum

All Events
Museum Plan Museum Brochure Rate Museum
Menu
English
Login