Balıkesir Gönen Örenyeri

4 5
Now Close
Bandırma Müze Müdürlüğü’ne bağlı küçük bir Açık Hava Müzesi olarak kullanılan alanda, Bizans dönemine ait bir kilise yapısı olduğu bilinmektedir. Bu kilise yapısı, mevcut kalıntılar ışığında, üç nefli (sahın) olarak düzenlenmiş bazilikal bir plandadır. Mevcut kalıntılardan 1120 m. ölçülerindeki bir alana yayıldığı gözlemlenen, bazilikal planlı bu kiliseye ait duvarlar günümüzde ancak temel seviyesinde kalmıştır. Kısmen doğuya bakan apsis duvarları ve yan neflere ait oldukları anlaşılan duvarlar dışında, yüzeyde kiliseye ait herhangi bir kalıntı bulunmamakla birlikte, bu duvarlar da alanın kilise olarak tanımlanmasındaki en önemli kalıntılardır. Bazilikal planda Erken Dönem bir Bizans kilisesi olduğu anlaşılan yapının plan olarak benzerleri bölgede yer alan diğer Bizans dönemi yerleşim yerlerinde karşımıza çıkar. Örneğin, Assos’daki Batı Bazilikası Gönen’de yer alan bazilika ile benzer özelliklere sahip olup M.S 5. ya da 6. yüzyıllara tarihlenir. Yine Burhaniye Ören’de kilise, Gönen’deki kilise ile benzer özelliklere sahip bir diğer kilise binasıdır. Neflere ait duvar kalıntıları ile birlikte, en önemli mimari unsurlardan biri kilisenin taban döşemesidir. Yaklaşık olarak 1 – 1,5cm kalınlığındaki tessera’ların kullanıldığı bu mozaik taban döşemesi, bugün gayet iyi durumdadır. Kilisenin naos kısmını tamamen kapladığı anlaşılan bu mozaik döşemenin, çeşitli geometrik bezemeler ile ortaya yakın bir yerde yuvarlak bir madalyon içerisine alınmış altı satırlık bir yazıta da sahip olduğu görülmektedir.
Menu
English
Login