Batman Hasankeyf Müzesi

3.3 5
Now Close

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2018 yılında Batman Müzesine bağlı birim olarak işlevelendirilerek zemin kat teşhir salonu ziyarete açılan Hasankeyf Müzesi 25 Aralık 2019 tarihinden itibaren Müdürlük olarak idari ve müzecilik faaliyetlerine başlamıştır.

Hasankeyf Müzesi’nde; Ilısu Prof. Dr. Veysel EROĞLU Barajı ve HES Projesi kapsamında 2000-2019 yılları arasında DSİ Genel Müdürlüğü-GAP İdaresince desteklenen otuz kadar arkelojik kazı ve yüzey araştırması alanlarından, Batman (Hasankeyf dahil), Diyarbakır, Siirt ve Mardin il sınırları dahilinde yürütülen arkeolojik kurtarma kazısı çalışmalarından çıkarılan eserler ile Batman, Mardin ve Diyarbakır Müzelerine satın alma ve hibe yoluyla kazandırılan eserler sergilenmektedir.

Hasankeyf müzesi alt üst kat teşhir salonlarında Prehistorik Dönem’e ait eserler; Dicle Vadisi’nde ve Raman Dağı’nda yürütülen yüzey araştırmalarında bulunan obsidyen ve çakmaktaşı aletlerden oluşmaktadır. Neolitik Döneme ait; Diyarbakır ili, Körtiktepe Höyük, Demirköy Höyük, Hakemi Use Höyük, Karavelyan Höyük, Grikihaciyan Höyük, Salat Tepe Höyük, Kenan Tepe Höyük Kazısı; Siirt ili, Gusir Höyük; Batman ili, Hasankeyf Höyük, Hallan Çemi Höyük, Sumaki Höyük’e ait olan taş ve kemik eserler sergilenmektedir. Kalkolitik Dönem eserleri Siirt ili, Başur Höyük Kazısı’ndan çıkarılan pişmiş toprak eser grubundan oluşmaktadır. Erken Tunç Dönemi’ne ait Siirt ili, Başur Höyük Kazısı’ndan çıkarılan pişmiş toprak ve önemli metal eserler müze teşir salonlarındaki yerini almıştır.  Orta ve Geç Tunç Dönemlerine ait Batman ili, Gre Amer Höyük, Diyarbakır Salat Tepe Höyük, Müslüman Tepe Höyük, Gre Cano Höyük Kazılarından çıkarılan pişmiş toprak ve metal eserler sergilenmektedir. Orta ve Geç Asur Dönemlerine ait Diyarbakır Gre Cano Höyük, Kavuşan Höyük, Ziyarettepe Höyük, Üçtepe Höyük; Mardin Zeviya Tivilki, Batman ili, Kuriki Höyük Kazılarından çıkarılan pişmiş toprak ve taş eserler diğer önemli eser grubudur.

Oldukça zengin bir eser koleksiyonuna sahip Hasankeyf Müzesi; teşhir salonlarında Paleolitik dönemden Osmanlı Dönemi 20.yy. ilk çeyreğine kadarki geniş tarihsel süreçte 2000 kadar arkeolojik ve etnoğrafik eserin yanı sıra bu dönemlere ait interaktif canlandırmalar ile ziyaretçilerin büyük ilgisini çekmeyi başarmıştır.  

WC
Otopark
Sesli Rehber

Summer
08:00-17:00 (Monday : Close) Saturday 08:00-17:00 Sunday 08:00-17:00
Box Office Closed 17:00
Winter
08:00-17:00 (Monday : Close) Saturday 08:00-17:00 Sunday 08:00-08:00
Box Office Closed 17:00

Batman Hasankeyf Müzesi Kültür Mahallesi Müze Caddesi No 16 Hasankeyf/Batman
hasankeyfmuzesi@ktb.gov.tr
+90 (488) 502-4933
Quick Call Get Direction

There is no event in this Museum

All Events
Museum Plan Museum Brochure Rate Museum
Menu
English
Login