#Ahlat Selçuklu Mezarlığı

İki Kubbe Mah. İyiler Mevkii Devlet Bahçeli Bulvarı Ağrı-Bitlis Yolu Ahlat/Bitlis.

ahlatmuzesi@ktb.gov.tr +90 (434) 412-4026 Quick Call Get Direction
AHLAT SELÇUKLU MEZARLIĞI ÖREN YERİ Anadolu’ya giriş kapısının en önemli noktası olan, doğu-batı sentezinin kavşak noktası konumundaki Ahlat, gerek coğrafi gerek tarihi özellikleriyle ön plana çıkmaktadır. XIII. yüzyılda “Belh (Afganistan)” ve “Buhara (Özbekistan)” ile İslam Dünyasının 3 büyük ilim, kültür ve sanat merkezinden biri olmuş ve “Kubbet-ül İslam” unvanını alarak, önemini daha da arttırmıştır. Geçmişi Neolitik Çağlara kadar dayanan Ahlat, M.Ö 4000’lerde Hurriler ile başlayıp Osmanlılara kadar çeşitli devletlerin idaresinde kalmıştır. Anadolu’nun kapısının Türklere açıldığı tarih olan 1071 öncesinde ve sonrasında doğudan batıya geçişi sağlayan bir üs konumuna gelmiştir. XII. yüzyılın başlarından itibaren de “Ahlatşahlar” adıyla anılan Selçukluların bir kolunun başkenti olmuştur. Ahlat, stratejik önemi ve sahip olduğu doğal güzellikleri ile tarihin her döneminde çeşitli uygarlıklara merkezlik yapmış ve önemini korumuştur. Şehir Bizanslılar Döneminde “Khlat”; Süryaniler Döneminde “Khelath”; Araplar Döneminde “Halat”, İranlılar ve Türkler Döneminde ise “Ahlat” olarak telaffuz edilmiştir. Ahlat, sahip olduğu doğal güzelliklerin yanı sıra bünyesinde barındırdığı birçok kümbet, türbe, hamam, zaviye, bezirhane, çeşme, kale, mezarlık, cami, sivil konut, arkeolojik alan, akıt ve mağaralar gibi tarihi kültür miraslarıyla adeta bir açık hava müzesi niteliğindedir. Bu kültür miraslarının en önemlilerinin başında “Selçuklu Meydan Mezarlığı Ören Yeri” gelmektedir. Selçuklu Meydan Mezarlığı Ören Yeri, Ahlat’ta bulunan birçok tarihi mezarlık içerisinde en büyük ve en önemli olanıdır. 210.000 m2’lik bir alana yayılan Mezarlıkta, yaklaşık 9000 mezar taşı bulunmaktadır. Mezarlıkta günümüze kadar yapılmış olan epigrafik çalışmalar neticesinde 32 sanatkarın imzası tespit edilmiştir. Meydan Mezarlığı, tarihi Türk-İslam Mezarlıkları içerisinde büyüklük açısından ilk sırada yer almaktadır. Meydan Mezarlığı’nda Şahideli Sandukalı, Sandukalı ve Akıt olmak üzere 3 genel mezar tipi görülmektedir. Bu mezarlardan Ahlat’ın birçok ilim, din, kültür, sanat, zanaatkar, hukuk adamları ile mutasavvıf ve zahitler yetiştirdiğini öğrenilmektedir. Bu mezarlıkların içinde en önemli bölümü “Kadılar “ oluşturmaktadır. Mezar taşlarının doğu yüzünde medfunun kimlik bilgileri, bazı örneklerde ise medfunun nereden geldiği ve mesleki bilgiler yer almaktadır. Bu bilgilerin yanı sıra Orta Asya Türk kültüründe görülen çift başlı ejder motifi, değişik sıra ve örgülerde mukarnas süslemeleri de yer almaktadır. Batı yüzünde ise, mezar taşını yapan sanatkârın adı, Kuran-ı Kerim’den ayetler ile palmet, kandil, geometrik motifler ve bitkisel süslemeler bulunmaktadır. Sanduka kısmında ise daha çok ölümü hatırlatan Hadis-i Şerifler yer almaktadır. Anadolu’nun tapusu olan ve XII. yüzyıl başından XVI. yüzyıla kadar tarihlenen Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı mezar taşları, Orhun Abideleri’nin Anadolu’da yaşatılan temsilcileri niteliğindedir.
Museums Nearby
Similar Museums
4.2 /5 Now Open

Summer Opening Times

Daily

08:00-17:00

Saturday

08:00-17:00

Sunday

08:00-17:00

Box Office Closed

17:00

Winter Opening Times

Daily

08:00-17:00

Saturday

08:00-17:00

Sunday

08:00-08:00

Box Office Closed

17:00

#Ahlat Selçuklu Mezarlığı

İki Kubbe Mah. İyiler Mevkii Devlet Bahçeli Bulvarı Ağrı-Bitlis Yolu Ahlat/Bitlis.

ahlatmuzesi@ktb.gov.tr +90 (434) 412-4026 Quick Call Get Direction

There is no event in this Museum

All Events