Çankırı Müzesi

4.9 5
Now Close

Çankırı ilinde müze faaliyetleri, çevreden derlenen 116 parçalık eserin 9 Haziran 1972 tarihinde Halkevi binasının alt katında sergilenmesi ile başlamıştır. Müze 1981-2017 yılları arasında 100. Yıl Kültür Merkezinde hizmet vermiştir.

Sürekli artan eser sayısı ve fiziki koşullarının yetersiz hale gelmesi nedeniyle Müze için yeni bina arayışına girilmiştir. Bu kapsamda Çankırı Eski Hükümet Konağı yapılan restorasyonla birlikte 2017 yılında yeni müze binası olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Geç Osmanlı Dönemi yapılarından olan Çankırı Eski Hükümet Konağı 1905 yılında inşa edilmiştir. Bodrum kat üzeri cihannüma birimi ile birlikte üç katlıdır. Katlar geniş bir sofaya açılan odalardan oluşmaktadır. Bodrum katta yığma taş örgüsü ile yükselen duvarlar, diğer katlarda ahşap karkas arası kerpiç dolgu ile inşa edilmiştir. Girişin sağlandığı kuzey cephede, giriş açıklığı üst kat çıkmasını destekleyen dört ahşap direkle vurgulanmıştır.  Tarihi yapı 1985 yılına kadar valilik, bu tarihten 2012 yılına kadar da adliye binası olarak hizmet vermiştir.

Modern müzecilik uygulamaları ile tanzim edilen Müze, Doğa Tarihi, Arkeoloji ve Etnografya Bölümlerinden oluşmaktadır.

 Doğa Tarihi bölümünde, Prof. Dr. Ayla Sevim EROL Başkanlığı’nda gerçekleştirilen Çorakyerler Fosil Lokalitesi Kazısı’ndan çıkarılan ve günümüzden 8-8,5 milyon yıl öncesine Geç Miyosen Döneme tarihlendirilen Fosiller sergilenmektedir.

Zürafa, fil ve gergedan gibi otoburların yanı sıra Anadolu’ya özgü bir tür olan Kılıç Dişli Kaplan Fosili (Carnivora) sergideki en dikkat çekici bulgular arasında yer almaktadır. Çankırı il Merkezinde yer alan Çorakyerler,  bulgu bütünlüğü ve faunal çeşitlilik açısından dünya paleontoloji literatüründe önemli bir yere sahiptir.

Müzenin zemin katında yer alan arkeoloji eserler bölümünde Kalkolitik, Tunç Çağı, Hitit, Helenistik, Roma ve Doğu Roma Dönemlerini kapsayan eserler kronolojik bir düzende sergilenmektedir. Anadolu ve çevresine ait Arkaik Dönemden Türk İslam Devletlerine uzanan sikkeler ile Helenistik ve Roma Dönemlerine ait kase, bardak, sürahi, parfüm şişesi, bilezik, yüzük ve boncuklardan oluşan cam eserler yine bu bölümde ayrı seksiyonlar halinde düzenlenmiştir.

Halkın yaşam tarzını ve yörenin sosyokültürel özelliklerini yansıtan etnografik eserler Müzenin 1. Katında tanıtılmaktadır. Çankırı ve çevresinin yakın tarihine ışık tutacak Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Döneminde sanayi öncesi el emeği ile ortaya çıkmış olan etnografik eşyalar; “Geleneksel Mutfak ve Mutfak Eşyaları”,  “Türk İslam Eserleri”, “Dokumacılık”, “Geleneksel Giyim-Kuşam”, “Yaran Kültürü”, “Mevlevilik”, “Silahlar”, “Tıp Şifa”, “Aydınlatma”, “Ağırlık Ölçüm Aletleri” ve “İstiklal Yolu” başlıkları altında tematik sergilerle ziyaretçilerin beğenisine sunulmuştur.

Rehber Hizmeti
WC
Eğitim Alanı
Asansör
Engelli Dostu
Ulaşılabilirlik
Çocuklu Ailelere Uygun
Bebek Bakımı

Summer
09:00-17:00 (Monday : Close) Saturday 09:00-17:00 Sunday 09:00-17:00
Box Office Closed 16:45
Winter
09:00-17:00 (Monday : Close) Saturday 09:00-17:00 Sunday 09:00-17:00
Box Office Closed 16:45

Çankırı Müzesi Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:16 18100 Çankırı
cankirimuzesi@kulturturizm.gov.tr
+90 (376) 213-0204
Quick Call Get Direction

There is no event in this Museum

All Events
Museum Plan Museum Brochure Rate Museum
Menu
English
Login