Eskişehir Pessinus Örenyeri

1.7 5
Now Close

ESKİŞEHİR PESSİNUS ÖREN YERİ

Sivrihisar İlçesi’nin 13 km güneybatısında Ballıhisar Köyü’nde yer almaktadır. Kentte kazılar Belçika Ghent Üniversitesi adına 1967-1973 yıllarında Prof. Dr. Pierre Lambrechts tarafından başlatılmış, 1987-2008 yıllarında Prof. Dr. J. Devreker, 2009-2013 yılları arasında ise Avustralya Melbourne Üniversitesi’nden Prof. Gr. Gocha R. Tsetskhladze tarafından gerçekleştirilmiştir.

Kent en görkemli dönemini Roma İmparatoru Augustus (MÖ 27-MS 14) zamanında yaşamıştır. Augustus’un ölümünden sonra inşa edilmeye başlanan ve İmparator Tiberius (MS 14-37) zamanında tamamlanan görkemli tapınağın yanı sıra farklı planlı yapılar, atölyeler, evler ve Hristiyanlık Dönemi’ne ait bir kilise ortaya çıkarılmıştır. Tapınağın bulunduğu alanda Merdivenli Tiyatro, Bouleuterion (MS 193-235), Agora (Portikolu Meydan-MS 41-54) ve sütunlu cadde yer almaktadır. Ayrıca İmparator Hadrianus (MS 117-138) Dönemi’nde şehrin doğusundaki tepenin yamacına yaptırılan ve günümüzde sadece birkaç oturma sırası görülen 8000 kişilik bir Tiyatro da bulunmaktadır. Erken İmparatorluk Dönemi’nin en etkileyici kamu yapısı Augustus Dönemi’ne tarihlenen 7 basamaklı kanal sistemidir. Pessinusun içinden doğu batı yönünden geçen Gallos Nehrinin sularını toplayıp taşıması amacıyla 141-13 m genişliğinde yapılmış, MS I. yüzyıldan III. yüzyıla kadar sürekli uzatılıp 500 m uzunluğa kadar ulaşmıştır.

Roma İmparatorluk Dönemi’nde önemli bir Galatia kenti olan Frig kökenli Pessinus, MS 9. yüzyılda önemini kaybetmeye başlamış ve birkaç yüzyıl sonra tamamen terk edilmiştir. Kazıdan çıkan eserler Ballıhisar Köyündeki açık hava teşhirinde ve Müzemizde sergilenmektedir.

WC

Summer
08:00-17:00 Saturday 08:00-17:00 Sunday 08:00-17:00
Box Office Closed 17:00
Winter
08:00-17:00 Saturday 08:00-17:00 Sunday 08:00-17:00
Box Office Closed 17:00

Eskişehir Pessinus Örenyeri Eskişehir Sivrihisar İlçesi Ballıhisar Köyü Pessinus Antik Kenti No:167
muze2603@ktb.gov.tr
Quick Call Get Direction

There is no event in this Museum

All Events
Museum Plan Museum Brochure Rate Museum
Menu
English
Login