Isparta Yalvaç Müzesi

5 5
Now Close

Müze; bahçe teşhiri ve kapalı teşhir olmak üzere iki ana kısımdan oluşmaktadır. Kapalı teşhir; prehistorik eserler, klasik eserler, etnografik eserler ve St. Paul salonları olarak düzenlenmiştir. Prehistorik eserler salonunda; Yalvaç çevresinden derlenen ve muhtelif kazılardan elde edilen küçük eserler ile vatandaşlardan bağış ve satın alma yoluyla gelen eserler teşhir edilmiştir. Vitrinlerde; muhtelif memeli hayvan fosilleri (Gergedan-Ceratotherium, Mamut-Mastodon, At-Hipparion, etobur ve geyikgiller-bovidae ait), Eski Tunç Çağ’ına ait pişmiş toprak eserler ve özellikle vazolar, kulplu-kulpsuz kaseler ve değişik form gösteren eserler, Depaslar (amphikypellon), ritonlar gibi ritüel kaplar, Hitit Dönemi etkilerini taşıyan çanak çömlekler, (MÖ 3. binyıl-2. binyıl) el baltaları, muhtelif damga mühürleri, çeşitli ağırşaklar ve keramik yapımında kullanılan fırça, Ana Tanrıça Kültürünü göstermek amacıyla Neolitik Çağ’dan Eski Tunç Çağlar’ına kadar gelen pişmiş topraktan yapılmış Tanrıçalar ile pişmiş toprak ve mermer idoller bu vitrinlerde sergilenmektedir. Klasik eserler salonunda Pisidia Antiocheia’sı ve Men Kutsal Alanında yapılan kazılardan elde edilen eserler ile vatandaşlardan satın alma ve bağış yoluyla gelen eserler teşhir edilmektedir.

Antiocheia heykeltıraşlık okulunun özgün mermer yapıtlarının yanı sıra kolosal heykellerinin baş ve torso gibi parçaları, Tyke, Nike gibi Tanrı-Tanrıça heykelleri, İmparatorluk Dönemi portreleri, mermer küpler, Kiliksler Skyphoslar, Phialeler, Lekythoslar, Aryballoslar, Askoslar, cam eserler, Geç Helenistik döneme ait eserler, Men Kutsal Alanından gelen pişmiş toprak ve mermer eserler, MS 1. yy’a tarihlendirilen kolosal bir Zeus heykeli, Athena, Nike, Mousa heykelleri, Res Gestae Divi Augusti yazıtı, Pan heykelciği, çeşitli hayvan figürinleri gibi eserler sergilenmektedir. Etnografya salonunda; Yalvaç ve çevresinden derlenen eserler sergilenmektedir.

WC
ATM

Summer
08:30-17:30 Saturday Close Sunday Close
Box Office Closed 17:00
Winter
08:30-17:30 Saturday Close Sunday Close
Box Office Closed 17:00

0-18 yaş - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençler ve çocuklar Free
0 - 8 yaş - yabancı uyruklu çocuklar Free
65 yaş üzeri - T.C. vatandaşları Free
Öğrenci(Üniversitelerin sanat tarihi, arkeoloji ve müzecilik bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler) Free
Yetişkin (Yerli ve yabancı tüm yetişkinler) Free
Get Ticket

Isparta Yalvaç Müzesi Görgüorta Mahallesi, Gazipaşa Cad. No. 42 Yalvaç / ISPARTA
yalvacmuzesi@ktb.gov.tr
+90 (246) 441-5059
Quick Call Get Direction

There is no event in this Museum

All Events
Museum Plan Museum Brochure Rate Museum
Menu
English
Login