0-18 yaş - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençler ve çocuklar

Free

0 - 8 yaş - yabancı uyruklu çocuklar

Free

65 yaş üzeri - T.C. vatandaşları

Free

Öğrenci(Üniversitelerin sanat tarihi, arkeoloji ve müzecilik bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler)

Free

Yetişkin (Yerli ve yabancı tüm yetişkinler)

25.00TL
Get Ticket

#Efes Müzesi

Atatürk Mahallesi Uğur Mumcu Sevgi Yolu no:26 İzmir Selçuk

efesmuzesi@ktb.gov.tr +90 (232) 892-6010 Quick Call Get Direction
EFES MÜZESİ Efes Müzesi, eser grubunun büyük çoğunluğu Efes Antik Kenti kazılarından, St. Jean Kilisesi’nden, Belevi Mezar Anıtı’ndan ve yakın çevredeki diğer ören yerlerinden getirilen, Efes ve Anadolu arkeolojisi için çok önemli eserleri ile zengin yerel bir müzedir. Müzede sergilenen eserler M.Ö. 6. bin yıldan başlayıp Kalkolitik, Neolitik, Bronz, Miken, Arkaik, Klasik, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerine kadar uzanır. 1929 yılında kazılarda bulunan ve çevreden toplanan eserlerin korunması amacıyla Selçuk’ta bir depo oluşturulmuştur. 1964 yılında bugünkü müzenin güney bölümünün inşası tamamlanarak depodaki eserler burada sergilenmeye başlamıştır. 1976 yılında kuzey bölüm inşa edilerek genişletilmiş, 2014 yılında ise yeni bir teşhir düzenlemesiyle Müze bugünkü şeklini almıştır. Müze, Bilgilendirme Salonu, Çeşme Buluntuları, Yamaç Evler Buluntuları, Sikkeler, Çağlar Boyu Efes, Orta Bahçe, Kybele Kültü, Artemis Tapınağı Buluntuları, Efes Artemisi ve İmparator Kültü olarak farklı konular ve buluntu gruplarına göre düzenlenmiştir. Ayrıca Müze bünyesinde belirli sürelerle çağdaş sanat eserlerinin sergilendiği ‘Hikmet Gürçay Sanat Galerisi’ bulunmaktadır. Çeşme Buluntuları Salonu; Efes’te yer alan Laecanius Bassus, Pollio ve Traian Çeşmesi’ni süsleyen heykeller ile portreler sergilenmektedir. Yamaç Evler Buluntuları; Efes’te Yamaç Evler olarak adlandırılan, kentin yöneticilerinin, rahiplerinin, ekonomik geliri yüksek olan kişilerin yaşadığı yapı kompleksinde yapılan kazılarda ele geçen küçük eserler, büstler, portreler ve heykeller bu salonda yer almaktadır. Sikkeler; Kronolojik sıraya göre düzenlenmiş vitrinlerde, Efes sikkeleri ile İslami Dönem sikkeleri görülebilir. Çağlar Boyu Efes Salonu; Efes’in Prehistorik, Arkaik, Klasik, Helenistik, Roma ve Bizans Dönemleri’ne ait buluntular dönemsel özelliklerine göre gruplandırılarak vitrinlerde sergilenmektedir. Orta Bahçe; Sütun başlıkları, osthotekler, mezar stelleri, lahitler, heykeller ve oyun masaları yer almaktadır. Kybele Kültü; Bu bölümde Panayır Dağı’nda yapılan kazılarda bulunan Kybele adak stelleri bulunmaktadır. Artemis Tapınağı Buluntuları; Vitrinlerde tapınağın adak eşyalarını oluşturan buluntular sergilenmektedir. Efes Artemisi Salonu; Büyük Artemis Heykeli ile Güzel Artemis Heykeli, sütunlarla düzenlenmiş bu salonda yer almaktadır. İmparator Kültü Salonu; Hadrian Tapınağı Frizi, Domitian Tapınağı ve Parth Anıtı’na ait kabartmalar, portreler ve büstler, Augustus ve Livia heykelleri, Domitian Sunağı ve Prokonsül Stephanos Heykeli bu salondadır. Hikmet GÜRÇAY Sergi Salonu; Modern sanat eserlerinin sergilendiği bu salonda resim, heykel, fotoğraf gibi görsel sanatlara ait sergiler düzenlenmektedir.
Museums Nearby
4.4 /5 Now Open
4.7 /5 Now Open
Similar Museums
4.6 /5 Now Open

Summer Opening Times

Daily

08:30-17:00

Saturday

08:30-17:00

Sunday

08:30-17:00

Box Office Closed

17:00

Winter Opening Times

Daily

08:30-17:00

Saturday

08:30-17:00

Sunday

08:30-17:00

Box Office Closed

17:00

0-18 yaş - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençler ve çocuklar

Free

0 - 8 yaş - yabancı uyruklu çocuklar

Free

65 yaş üzeri - T.C. vatandaşları

Free

Öğrenci(Üniversitelerin sanat tarihi, arkeoloji ve müzecilik bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler)

Free

Yetişkin (Yerli ve yabancı tüm yetişkinler)

25.00TL

Get Ticket

#Efes Müzesi

Atatürk Mahallesi Uğur Mumcu Sevgi Yolu no:26 İzmir Selçuk

efesmuzesi@ktb.gov.tr +90 (232) 892-6010 Quick Call Get Direction

There is no event in this Museum

All Events