İzmir Tarih ve Sanat Müzesi

4.5 5
Now Close

Kültürpark içindeki Müze Binası 9.500 metrekarelik açık alanda İzmir Müze Müdürlüğüne bağlı olarak 2004 yılında faaliyete geçmiştir. Bu binada İzmir’de ve yakın çevresindeki ören yerlerinden gelen Arkaik, Klasik, Helenistik ve Roma Dönemleri’ne ait heykeltıraşlık eserleri ile mimariye bağlı plastik eserler sergilenmektedir. Alt katta Arkaik Dönem taş eserleri, özellikle kutsal alanlara sunu olarak ya da mezar taşı olarak dikilen büyük boyutlu kore ve kouros heykelleri yer alır.

Müzede Klasik Dönem’e tarihlenen tek heykeltıraşlık eseri girişte geniş bir alanda sergilenen İzmirli hem şehrimiz Homeros’a ait olduğu düşünülen ünlü düşünür ve yazar heykelidir. Ayrıca, İzmir Agorasından çıkarılan başlar ve heykelcikler, Artemis- Poseidon- Demeter Kabartması, Roma Dönemi’nin seçkin eserleri arasında yer alan Nehir Tanrısı Kaistros’u gösteren heykel, İzmir Metrosu Basmane İstasyonu’nun inşaatı sırasında ortaya çıkarılan yazıtlar, üst katta Metropolis Kazısından çıkarılan çeşitli heykeller, yuvarlak ve dikdörtgen sunakların yer aldığı Metropolis Salonu, Teos Dionysos Tapınağı’na ait frizler ile Miletos Tiyatrosu’nun kabartmaları, Helenistik ve Roma Dönemleri’ne ait başlar, Belevi Mezar Anıtı’nın kabartmaları, çeşitli başlar ve adak stelleri sergilenmektedir.

Müze ziyarete kapalıdır.

Close

There is no event in this Museum

All Events
Museum Plan Museum Brochure Rate Museum
Menu
English
Login