İzmir Klaros Örenyeri

4.9 5
Now Close

Kehanetleriyle Tarihe Yön Veren Yer

Klaros kutsal alanı, Cumaovası’nın (Menderes) güneyinde, ovayı güneydeki Kuşadası Körfezi'ne bağlayan Ahmetbeyli Vadisi'nin (Ales) taban düzlüğünde yer alır. Klaros kutsal alanının, kuzeydeki Kolophon’a (Değirmendere) uzaklığı 13 km, güneydeki ana kenti Notion’a (Sahildeki Kolophon / Sahilevleri) uzaklığı ise 1.600 m.dir. M.Ö. 13. yüzyıl sonunda kuruluşundan, M.S. 4. yüzyılda terk edilişine kadar bir “Bilicilik Merkezi” olarak işlev yapmış olan Klaros kutsal alanındaki Apollon tapınağı Ionia’da inşa edilmiş olan tek Dor tapınağıdır. Tapınak, M.Ö 3. yüzyıl başında inşa edilmeye başlamıştır. M.Ö 2. yüzyılın sonlarında, tapınağın krepisi, pronaosu, naosu ve anıtsal kült heykellerinin (Leto, Apollon ve Artemis) tamamlanmış olduğu bilinmektedir. Apollon tapınağının doğusunda Hellenistik Apollon sunağı bulunmaktadır. Sunakta ele geçen parçalardan anlaşıldığına göre, sunağın üstündeki iki adet kurban masasından biri Apollon’a, diğeri Dionysos’a adanmıştı. 

Apollon Klarios Kutsal Alanı

Antik dönemde olduğu gibi, bugün de Apollon Klarios Kutsal Alanı, Anadolu ve dünya arkeolojisinde önemli bir yere sahiptir. Öncelikle, antik yazarların sıklıkla söz ettikleri Hekatomb (yüz adet hayvan bağlama bloğu) bir kutsal alanda bulunmuş dünyadaki tek eserdir. Ayrıca Klaros Kutsal Alanı, anıtsal boyutta (8 m. yüksekliğinde) kült heykelleri, (Apollon, Artemis ve Leto) in situ bulunmuş ender kutsal alanlardan biri konumundadır. Diğer bir özelliği ise, tapınağının krepisi (Apollon Klarios Tapınağı’nın basamakları) dahi yazıtlı olan tek kutsal alandır.

Arkeopark

Klaros Kutsal Alanı’nda tamamı Klaros’dan bulunmuş olan pek çok heykelin bire bir mulajları alınarak oluşturulan Arkeopark’da, ayrıca Hellenistik Dönem Apollon Klarios Tapınağı ile sunağının gerçeğe uygun şekilde, ölçekli bir maketi de sergilenmektedir.

WC
Otopark

Summer (01/04/2024 - 01/10/2024)
08:00-19:00 Saturday 08:00-19:00 Sunday 08:00-19:00
Box Office Closed 19:00
Winter (01/10/2024 - 01/04/2025)
08:30-18:00 Saturday 08:30-18:00 Sunday 08:30-18:00
Box Office Closed 18:00

0-18 yaş - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençler ve çocuklar Free
0 - 8 yaş - yabancı uyruklu çocuklar Free
65 yaş üzeri - T.C. vatandaşları Free
Öğrenci(Üniversitelerin sanat tarihi, arkeoloji ve müzecilik bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler) Free
Yetişkin (Yerli ve yabancı tüm yetişkinler) Free
Get Ticket

İzmir Klaros Örenyeri Ahmetbeyli, Işıklı Klaros Cd., 35470 Menderes/İzmir
efesmuzesi@ktb.gov.tr
+09 (232) 892-6010
Quick Call Get Direction

There is no event in this Museum

All Events
Museum Plan Museum Brochure Rate Museum
Menu
English
Login