Kars Müzesi

4.9 5
Now Close

KARS MÜZESİ

1959 tarihinde kurulan Kars Müzesi bugünkü hizmet binasına 1980 yılında taşınmıştır. Pafta 84, ada 540, parsel 43’te kayıtlı olan ve Genel Müdürlüğümüz adına tahsisli 3398 m2’lik arsa üzerinde yapılan modern müze binası 40 yıldır mevcut binasında hizmet vermektedir.Müze binası 1400 m2 kapalı alana sahip olup, binanın idari ve depo bölümleri 500 m2, teşhir salonları ise 900 m2’den oluşmaktadır. Arkeoloji teşhir salonları iki bölüm halinde 600 m2’lik bir kapalı alana sahip iken, Etnografya salonu Arkeoloji salonlarının üzerinde asma kat şeklinde 300 m2’lik bir kapalı alana sahiptir.

Kars Müzesi Arkeoloji salonlarında 15 adet sabit büyük duvar vitrini ve 3 adet seyyar vitrin olmak üzere toplam 18 adet vitrinde kronolojik olarak teşhiri yapılan Paleolitik (Yontma Taş Çağı) dönemi, Neolitik, Kalkolitik, Eski Tunç Çağı, Urartu Dönemi, Roma Dönemi, Bizans Dönemi, Selçuklu Dönemi ve Beylikler Dönemine ait Fosiller, Madeni Bilezikler, Ok Uçları, Mızrak Uçları, Fibulalar, Takılar ile Pişmiş Toprak Vazo, Kap ve Pitoslar, Cam Eserler ve Sikkeler sergilenmektedir.Etnografya salonunda ise 16 adet sabit vitrin ile 2 adet seyyar vitrinde 18.-19. yüzyıla ait Yün Dokuma Halı ve Kilimler, Gümüş Kemerler, El Yazması Kuran-ı Kerimler, Mutfak Kapları ile Takı ve Süs eşyaları sergilenmektedir.

Müze bahçesinde ise 13. ve 14. yüzyıla ait Akkoyunlu, Karakoyunlu dönemlerine ait Koç ve Koyun Mezar taşları sergilenmektedir.Kars Müzesi bir bölge müzesi konumundan bulunduğundan müzede sergilenen eserler Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır illerinde bulunan taşınır kültür varlıklarından oluşmuştur. Müzedeki Arkeolojik eserler başta Anı Örenyerinde sürdürülen bilimsel arkeolojik kazılardan yada bölgedeki yüzey araştırmalarından gelen eserlerden oluşmaktadır. Etnografik eserler ise Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır illerinden satın alma yoluyla müzeye kazandırılan eserlerden oluşmaktadır.Toplam kapalı alan m2: 1400 m2, Toplam Teşhir alanı m2: 900 m2.Salon sayısı ve bölüm isimleri: 2 adet salon bulunmaktadır. Etnografya salonu, Arkeoloji salonu.  Etnografya salonu Arkeoloji salonunun üzerinde asma kat şeklinde konumlanmıştır.

WC
Otopark
Çocuklu Ailelere Uygun
Engelli Dostu
Mescit
Eğitim Alanı

Summer
08:00-17:00 Saturday 08:00-17:00 Sunday 08:00-17:00
Box Office Closed 17:00
Winter
08:00-17:00 Saturday 08:00-17:00 Sunday 08:00-17:00
Box Office Closed 17:00

0-18 yaş - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençler ve çocuklar Free
0 - 8 yaş - yabancı uyruklu çocuklar Free
65 yaş üzeri - T.C. vatandaşları Free
Öğrenci(Üniversitelerin sanat tarihi, arkeoloji ve müzecilik bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler) Free
Yetişkin (Yerli ve yabancı tüm yetişkinler) Free
Get Ticket

Kars Müzesi İstasyon Mahallesi. Cumhuriyet cad. No: 385 KARS
karsmuzesi@ktb.gov.tr
+90 (474) 212-3817
Quick Call Get Direction

There is no event in this Museum

All Events
Museum Plan Museum Brochure Rate Museum
Menu
English
Login