Kastamonu Müzesi

4.9 5
Now Close

1910 yılında İttihat ve Terakki Kulübünün Kastamonu Şubesi olarak inşa edilmiştir. Tamamen kesme taştan yapılan binanın planı aynı zamanda Ankara’daki II. Meclis Binasının mimarı olan Mimar Kemallettin Bey tarafından çizilmiştir. Osmanlının son dönemindeki taş ustalığını ve özgün mimarisini gösteren anıtsal bir yapıdır. Revaklı girişleri, dış cephedeki sivri kemerli vurguları dikkat çekicidir. Kurtuluş Savaşı yıllarında bina İstiklal Mahkemesi olarak kullanılmış, cumhuriyetin ilanından sonra bir dönem Halk Evi Binası bir dönemde Cumhuriyet Halk Fırkası Binası olarak hizmet vermiştir. M. Kemal ATATÜRK ‘ün 1925 yılında Kastamonu’yu ziyaretleri sırasında 30 Ağustos 1925 tarihinde o zamanki Türk Ocağı Binası olan şimdiki Müze Binası’nda Kıyafet ve Şapka İnkılâbını konu alan Kastamonu Nutkunu vermiştir.  Müze binası Osmanlının son dönemine, Kurtuluş Savaşı yıllarına, Cumhuriyetin ilanına ve Osmanlı Devletinin son dönemine tanıklık etmiştir. Daha sonraki yıllarda çeşitli kurumlarca kullanılan bina bir ara sinema binası olarak kullanılmıştır. 1940’lı yıllardan itibaren Kastamonu, Zonguldak, Sinop, Samsun, Bolu, Çankırı, vilayetlerinden getirilen eserler bu binada toplanarak teşhire sunulmuştur. 1952 yılından itibaren müdürlük haline getirilen Kastamonu Müzesi yukarıdaki illeri de kapsayan “Bölge Müzesi ” haline getirilmiştir.

Kastamonu’da bulunan Paleolitik Döneme ait el baltaları, çeşitli dönemlere ait damga mühürler, yine çeşitli dönemlere ait p.t. kaplar, büyük bir grubu oluşturan Madeni Hitit Kapları, Roma ve Helenistik Döneme ait cam eserler, Roma Dönemine ait antropomorfik kap ile Osmanlı Dönemine ait define Müzemizde sergilenen bazı eser gruplarını oluşturmaktadır.

WC

Summer
10:00-17:00 Saturday 10:00-17:00 Sunday 10:00-17:00
Box Office Closed 10:00
Winter
10:00-17:00 Saturday 10:00-17:00 Sunday 10:00-17:00
Box Office Closed 17:00

0-18 yaş - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençler ve çocuklar Free
0 - 8 yaş - yabancı uyruklu çocuklar Free
65 yaş üzeri - T.C. vatandaşları Free
Öğrenci(Üniversitelerin sanat tarihi, arkeoloji ve müzecilik bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler) Free
Yetişkin (Yerli ve yabancı tüm yetişkinler) Free
Get Ticket

Kastamonu Müzesi İsfendiyar Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:68 Merkez/Kastamonu
kastamonumuzesi@ktb.gov.tr
+90 (366) 214-1070
Quick Call Get Direction

There is no event in this Museum

All Events
Museum Plan Museum Brochure Rate Museum
Menu
English
Login