Kırşehir Mucur Yeraltı Şehri

3.9 5
Now Close

MUCUR YERALTI ŞEHRİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne tahsisli ve Kırşehir Müzesi’ne bağlı bir ören yeri olarak hizmet veren Mucur Yeraltı şehri; Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 22.07.1989 gün 457 sayılı kararıyla I. Derecede Korunması Gerekli Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmiştir. Yeraltı şehri Kırşehir’e 20 km mesafede bulunan ve Ankara-Kayseri karayolunun içerisinden geçtiği, Kırşehir İli’ne bağlı bir ilçe olan Mucur İlçesi’nin merkezinde bulunmaktadır. Bu tür yeraltı şehirlerinin İlk Hıristiyanlık Döneminde (M.S 3.-4.yüzyıl), Hıristiyanlar tarafından putperest kayzerlerden korunmak amaçlı inşa edildiği kabul edilmekle birlikte, Orta Bizans Döneminde (M.S 8.-9.yüzyıl) Arap akınlarından korunmak amacıyla yapıldıkları da bilinmektedir. Volkanik tüflü arazide kayaların oyulmasıyla inşa edilen, iki kattan ibaret olan yeraltı şehrimiz, odalar ve salonlar ile bu mekânları birbirine bağlayan koridorlardan oluşmaktadır. Havalandırma ise bacalarla sağlanmaktadır.

Odalar: Bugün itibariyle yer altı şehrinin 42 odası ziyarete açıktır ve hemen hemen her oda içerisinde yere gömülmüş durumda olan büyük erzak ve su küpleri dikkat çekmektedir. Odaların içerisinde su kuyuları ve nişler bulunmaktadır. Özellikle dairevî plânlı olan odalardan birinde oldukça çok sayıda niş bulunması buranın küçük bir ibadet yeri olma olasılığını kuvvetlendirmektedir.

Koridorlar: Bir mekândan başka mekâna geçmek amacıyla kullanılan oldukça dar ve alçak olarak yapılmış olan koridorların yaklaşık yükseklikleri bir buçuk metre, genişlikleri ise yarım ve bir metre arasında değişmektedir. Koridorların bu şekilde alçak ve dar yapılmasındaki amaç, büyük olasılıkla yapılacak olan herhangi bir saldırı durumunda, bu saldırılarının önünü kesmek olmalıdır. Ayrıca, koridorların, ana geçitlerin ve özel bölmelerin girişlerini kapatmak amacıyla yapılmış, büyük hacimli ve dairesel şekilli kilit taşları oldukça dikkat çekmektedir.

Havalandırma Bacaları: Bugün itibariyle beş tanesi açık durumda olan bacalar yer altında oksijen ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılmış yer üstüne açılan hava kanallarıdır. Yeraltı şehrinin bugünkü mevcut ziyarete açık kısmı, Mucur ana yerleşimine yayılmış, oldukça büyük bir yeraltı yerleşmesinin küçük bir bölümünü oluşturmaktadır.

Close

There is no event in this Museum

All Events
Museum Plan Museum Brochure Rate Museum
Menu
English
Login