Konya Arkeoloji Müzesi

3.1 5
Now Close

Konya Arkeoloji Müzesi,  ilk defa 1901 yılında Karma Ortaokulunun güneybatı köşesindeki yapıda açılmıştır. 1927 yılında ise eserler sergilenmek üzere Mevlana Müzesine taşınmıştır. 1953 yılında buradan alınarak İplikçi Camii’ne taşınan eserler 1962 yılından itibaren bugünkü Arkeoloji Müzesi binasına taşınarak hizmete sunulmuştur.

Müzemizde Neolitik çağdan başlamak üzere, Eski Tunç, Orta Tunç(Asur Ticaret Kolonileri), Demir(Frig, Urartu), Klasik, Hellenistik, Roma ve Bizans çağlarına ait eserler sergilenmektedir.

Müzemizin Prehistorik eserlerin sergilendiği salonda Neolitik(MÖ.6500 – 5300) çağa ait Çatalhöyük, Erbaba  höyüklerindeki sistemli kazılarda ele geçen pişmiş toprak kaplar obsidyen ve çakmaktaşından yapılmış ok ve mızrak uçları, hançerler, aynalar ve kesici aletler, taştan yapılmış baltalar ile taş ve kemikten yapılmış kadın süs eşyaları sergilenmektedir. Eski Tunç (M.Ö. 3000 -1950) çağına ait sızma ve Karahöyük kazılarında bulunan çeşitli formlarda üzeri parlak perdahlı pişmiş toprak kaplar, ocak altlıkları, çizme şekilli kaplar, ağırşaklar, ve çıngırdaklar sergilenmektedir. Yine aynı sergi salonunda Karahöyük kazılarında ele geçen  Orta Tunç (Asur Ticaret Kolonileri) M.Ö. 1950-1750 yıllarına ait pişmiş topraktan yapılmış havyan biçimli (rhiton) kaplar, meyvelikler, üzüm salkımı şeklinde kandiller bronzdan baltalar, hançerler, oraklar, keskiler ile taştan silindir mühürler, bronzdan yapılmış damga mühürler sergilenmektedir.

Müzemizin Demir Çağı (M.Ö. 8-6 yüzyıl) teşhir salonunda Konya Alaaddin Tepesi kazısında ele geçen frig çağı kap parçaları ile Karapınar ilçesinin 20 km. kuzeyinde bulunan  Kıcıkışla höyükten frig çağına ait pişmiş topraktan yapılmış üzerleri geometrik desenlerle bezeli kaplar sergilenmektedir. Aynı salonda klasik çağ (M.Ö. 480-330) eserlerinden siyah parlak boyalı ithal malı kylix, lekitos, aryballos, alabastron,  üzerleri figürlü oinokhoeler sergilenmektedir. Ayrıca bu teşhir salonunda Helenistlik çağa (M.Ö. 330-30) ait çeşitli formlarda yapılmış pişmiş topraktan testiler tabaklar ve çanaklar yer almaktadır.

Konya Arkeoloji Müzesi’nin en göz alıcı teşhir salonu Roma Çağı (M.Ö. 30-M.S. 395) salonudur. Bu salonda 6 adet kaliteli mermerlerden yapılmış lahitler bulunmaktadır. Lahitlerin en önemlisi ise Beyşehir ilçesi, Yunuslar Köyü’nde bulunmuş olan Herakles Lahtidir. M.S. 250-260 yıllarına tarihlenen Herakles lahti üzerinde Yunan mitolojisinde  yarı tanrı olarak bilinen Herakles’in 12 zor işi anlatılmaktadır. Diğer lahitlerde son derece kaliteli mermerlerden yapılmış olan sütunlu, girlandlı ve pamhliya tipi lahitlerdir. Roma teşhir salonunda ayrıca Poseidon heykeli, Afrodite heykelciği, sağlık tanrısı, Asklepios  erkek ve kadın büstleri, pişmiş toprak lahitler, kandiller, koku şişeleri, camdan yapılmış parfüm şişeleri, bilezikler, altın yüzük ve küpeler ile fildişinden tarak sergilenmektedir. Ayrıca bronzdan yapılmış tanrı ve tanrıça figürleri ile boğa figürini Roma çağı seksiyonunda yer almaktadır.  Tatköy Manastır Kazısı ile Alibeyhöyük Kilise kazılarında bulunan M.S. VI. Yüzyıla tarihlenen Bizans çağına ait taban mozaikleri kazı yerinden kaldırılarak Arkeoloji Müzesi’ne taşınmış restorasyonu yapılıp Roma teşhir salonunda sergilenmektedir.

Müze Binasının ön kısmında yer alan bahçede  genellikle mermer ve taştan eserler sergilenmektedir. Roma ve Bizans çağlarına ait mimari parçalar, sütunlar, sütun başlıkları, lahitler, mezar stelleri, mezar aslanları, larnakslar, sunak taşları bulunmaktadır. 

Müze binası Konya Merkez Meram İlçesi, Sahibata Mah. Sahibiata Cad. No:91’de bulunmaktadır.

Tel: 0-332-351 32 07

Summer
09:00-16:40 (Monday : Close) Saturday 09:00-16:40 Sunday 09:00-16:40
Box Office Closed 16:40
Winter
09:00-16:40 (Monday : Close) Saturday 09:00-16:40 Sunday 09:00-16:40
Box Office Closed 16:40

Konya Arkeoloji Müzesi Sahipata Mh. Sahipata Cd. No:91 Meram/KONYA
konyaarkeoloji@ktb.gov.tr
+90 (332) 351-3207
Quick Call Get Direction
Museum Plan Museum Brochure Rate Museum
Menu
English
Login