İzmir Etnografya Müzesi

4 5
Now Close

19. yüzyılda Neoklasik tarzda, meyilli bir teras üzerine inşa edilen bina 1831 yılında hastane olarak (St Roch Hastanesi) kullanılmış, 1845 yılında Fransızlar tarafından onarılarak fakir Hıristiyan aileleri için bir bakımevine dönüştürülmüştür. Aynı bina daha sonra Hıfzıssıhha Müessesesi ve Sağlık Müdürlüğü hizmet binası olarak da kullanılmıştır. 2 Aralık 1984 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Etnografya Müzesi olarak düzenlenmek üzere devredilmiştir. Bu görkemli taş bina günümüzde Etnoğrafya Müzesi olarak kullanılmaktadır. Müzede genellikle 19 yy. da İzmir çevresindeki Türklerin günlük hayatına, örf ve adetlerine dair eserler yer almaktadır. Müzede ayrıca günümüzde ustaları çok azalmış olan el sanatları ile ilgili malzemeler ve bunların nasıl üretildiklerini gösteren temsili düzenlemeler de sergilenmektedir. Türk el sanatları arasında bulunan iğne oyaları, el işlemeciliği, tahta kalıp kumaş baskıcılığı, halıcılık ve benzeri el sanatları Türk halkının estetik anlayışını yansıtmaktadır. Hepsi de yüzlerce yıllık bir uygarlığın, bir kültürel birikimin görkemli belgeleridir. Bütün bunlar el emeği göz nuru eserlerdir ve onları üretenlerin duygu ve düşüncelerini yansıtmaktadır. Müze bugün restorasyon çalışmaları sebebiyle geçici olarak ziyarete kapalıdır.

Close

There is no event in this Museum

All Events
Museum Plan Museum Brochure Rate Museum
Menu
English
Login