Konya Akşehir Taş Eserler Müzesi

5 5
Now Open

Taç kapısı üzerindeki kitabeye göre, 648 H. 1250 yılında Selçuklu baş veziri Sahip Ata Hüseyin Oğlu Fahrettin Ali tarafından külliye olarak yaptırılmıştır. Medrese, mescid, türbe imaret, hankah ve çeşmeden oluşan büyük bir külliye şeklinde inşa edilmesine rağmen günümüze sadece medrese, mescid ve türbe kısmı sağlam olarak gelmiştir.Yapının  darüşşifa olarak kullanıldığı bilinmektedir.

Medrese açık avlulu,eyvanlı bir plan şemasına sahiptir. Güneybatıdan anıtsal bir taç kapıyla girilen dikdörtgen avlu revaklarla çevrilmiş, medrese teşkilatı bu revakların ardında sıralanmıştır. Mimaride çok sayıda devşirme malzemeş tuğla ve moloz taş kullanılmıştır. Kapalı kışlık   odalar ve türbe bölümü kubbe, diğer mekanlar beşik tonozlar ile örtülmüştür. Kubbelere prizmatik üçgenlerle geçilmiştir. Birer kapı ve pencere ile avluya açılan öğrenci odaları ocak ve dolap nişleri ile donatılmıştır. Kare planlı türbenin altında kriptası mevcuttur. Kubbe eteğinde pek azı günümüze gelebilmiş kufi yazı benzeri geometrik örneklerden meydana gelen, çinili süsleme kuşağı vardır. Aynı şekilde kubbenin ortasında da çini bulunmaktadır. Medresenin kuzey duvarını batı ucunda medreseye bitişik inşa edilen mescit vardır.

Akşehir' deki ilk müze binası olarak kullanılan Taş Medrese, 1960-1965 yılları arasında ve 1971 yıllarında kapsamlı restorasyon çalışmalarına tabii tutulmuş fakat yapılması gereken restorasyonun ancak yarısı tamamlanabilmiştir. Hazırlanan proje doğrultusunda restorasyon ve teşhir-tanzim çalışmaları tamamlanan müzede, tarihsel bütünlük oluşturması  açısından Akşehir ve çevresinden toplanan Türk - İslami dönem mezar taşları, sandukalar, kitabeler, ve taş eserler sergilenmektedir. Müzede ayrıca medrese yaşamı, eğitimi ve taş işçiliği canlandırmalarının gösterildiği teşhir odaları bulunmaktadır.

WC

Summer
08:00-16:50 Saturday 08:00-16:50 Sunday 08:00-16:50
Box Office Closed 16:50
Winter
08:00-16:50 Saturday 08:00-16:50 Sunday 08:00-16:50
Box Office Closed 16:50

65 yaş üzeri - T.C. vatandaşları Free
0 - 8 yaş - yabancı uyruklu çocuklar Free
0-18 yaş - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençler ve çocuklar Free
Öğrenci(Üniversitelerin sanat tarihi, arkeoloji ve müzecilik bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler) Free
Yetişkin (Yerli ve yabancı tüm yetişkinler) Free
Get Ticket

Konya Akşehir Taş Eserler Müzesi Altunkalem Mahallesi, Dr. Aziz Perkün Cad. No 8, 42550 Akşehir/KONYA
aksehirmuze@kultur.gov.tr
+90 (332) 813-2029
Quick Call Get Direction

There is no event in this Museum

All Events
Museum Plan Museum Brochure Rate Museum
Menu
English
Login