Konya Taş Ve Ahşap Eserleri Müzesi (İnce Minare)

5 5
Now Close

İNCE MİNARE TAŞ VE AHŞAP ESERLER MÜZESİ

Selçuklu Sultanı İzzeddin Keykavus II. Devrinde vezir Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından hadis ilmi okutturulmak üzere 1258 -1279 yılları arasında inşa ettirilmiştir. Yapının mimarı Abdullah Bin Keluk’tur.  

Medrese, Selçuklu Devri’nin kapalı avlulu medreselerin grubundandır. Tek eyvanlı olarak yapılmıştır. Doğusunda yer alan taç kapı, Selçuklu devri taş işçiliğinin en güzel örnekleri arasındadır. Taçkapı, Fetih ve Yasin Surelerinden ayetler ile bitkisel ve geometrik motiflerle süslüdür.

Çapraz tonozlu giriş bölümünden sonra avluya girilir. Ortasında havuzu bulunan, üzeri kubbeli kare planlı avlunun güney ve kuzeyinde beşik tonozlu dikdörtgen planlı öğrenci hücreleri bulunmaktadır. Eyvanın iki yanında kare planlı kubbeli birer adet müderris odası da yer almaktadır. Kubbeye geçiş pandantiflerle sağlanmıştır. Kubbe kasnağında kufi yazı ile “El-Mülkü-Lillâh” ile avlunun oda kapıları ve pencere alınlıklarında geometrik ve bitkisel motiflerle bezenmiş “Ayet-el Kursi” yazılıdır. Yapının aydınlatılması, mazgal ve dikdörtgen pencereler ile kubbe de yer alan aydınlık fenerinden sağlanmıştır.

Medresede yapım malzemesi olarak kesme ve moloz taş kullanılmıştır. İç mekânlarda tuğla hem statik hem de dekoratif amaçlı kullanılmıştır.

Yapıya adını veren tuğla örgülü ve sekiz köşeli minaresinde turkuaz ve mor renkli çiniler kullanılmıştır. Minarenin orijinali iki şerefeli iken, 1901 yılında minaresine yıldırım düşmesi sonucu, birinci şerefe altına kadar yıkılmıştır.

İnceminareli Medrese XIX. yüzyılın sonuna kadar medrese olarak faaliyetini sürdürmüştür. 1876 -1899 yıllarında tamir edildiği bilinmektedir. Cumhuriyet devrinde 1936 yılından itibaren başlayan çeşitli onarım çalışmalarından sonra 1956 yılında Taş ve Ahşap Eserler Müzesi olarak hizmete açılan müzenin asıl büyük onarımı 2001- 2002 yılları arasında olmuştur. Yıldırım isabetiyle minaresi ile birlikte yıkılmış olan mescidi, son cemaat mahfeli ile bir hücresi aslına uygun olarak restore edilmiştir.

Müzede Selçuklu, Karamanoğlu ve Osmanlı Devirleri’ne ait; taş ve mermer üzerine oyma tekniği ile yazılmış yapı ve tamir kitabeleri, Konya Kalesi’ne ait yüksek kabartma rölyefler, çeşitli ahşap malzemeye oyma tekniği ile yapılmış geometrik ve bitkisel motiflerle bezenmiş kapı ve pencere kanatları, ahşap tavan göbekleri ile mermer üzerine işlenmiş mezar şahidesi ve sandukaları teşhir edilmektedir.

Başkenti Konya olan Selçukluların sembolü çift başlı kartal ve kanatlı melek figürlerini en güzel mermer kabartma örnekleri de bu müzede sergilenmektedir.

Müze Binası; Konya Merkez Selçuklu ilçesi, Hamidiye Mah. Alaaddin Bulvarı No: 29’da bulunmaktadır.

Tel: 0-332-351 32 04

WC

Summer
09:00-16:40 Saturday 09:00-16:40 Sunday 09:00-16:40
Box Office Closed 16:40
Winter
09:00-16:40 Saturday 09:00-16:40 Sunday 09:00-16:40
Box Office Closed 16:40

Konya Taş Ve Ahşap Eserleri Müzesi (İnce Minare) İhsaniye Mh. Alaaddin Blv. No:15 Selçuklu/KONYA
tasveahsapeserlerimuzesi@ktb.gov.tr
+90 (332) 351-3204
Quick Call Get Direction

There is no event in this Museum

All Events
Museum Plan Museum Brochure Rate Museum
Menu
English
Login