Menu

Arslantepe Örenyeri

4 5
Now Close
Arslantepe Höyük, Malatya’nın 7 km. doğusundaki Orduzu Beldesinde yer almaktadır. Arslantepe kazıları, Doğu Anadolu yerleşme ve uygarlıkları için Geç Kalkolitik Çağdan İslami Çağlara kadar kesintisiz bir yerleşme ve stratigrafiyi göstermesi bakımından çok önemlidir. Arslantepe’de yapılan kazılarda altı (6) yerleşme ve kültür tabakası ortaya çıkarılmıştır; yüzeyde İslami döneme ait kalıntılar (13.-14. yüzyıl), (I.) Tabaka’da Bizans-Roma Çağları (600-17 yılları), (II.) Tabaka’da Demir Çağının 2. yarısı (MS.17-MÖ.700), (III.) Tabaka’da Geç Hitit Dönemi (M.Ö. 1200- 700), (IV.) Tabaka’da Hitit İmparatorluk Dönemi (MÖ.1400-1200), (V.) Tabaka’da İlk- Orta ve Eski Tunç Çağı (MÖ. 3500-1200), (VI.) Tabaka’da ise Son Kalkolitik Dönemi (MÖ. 3000-4000) temsil eden yerleşmeler, kalıntılar ve buluntular açığa çıkartılmıştır. Arslantepe de kazılar sonucunda Son Kalkolitik dönem kalıntıları, taş temelli kerpiç duvarlı bir tapınağın girişiyle salonu, içinde bulunan çanak çömlek ile boncuk ve mühür baskılar gibi eserler ortaya çıkarılmıştır. Arslantepe’de mühür baskıları, aynı zamanda bir gümrük kontrol ünitesi olarak değerlendirilmektedir. Şehre giren ticari ürünler kervanlardan teslim alındıktan sonra bulle dediğimiz bu mühürler kontrol edildikten sonra açılmaktadır. Şehirden çıkan ticari ürünler de aynı şekilde mühürlenmektedir. Elde edilen veriler, Arslantepe’nin aristokrasinin doğduğu ve ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı resmi, dini ve kültürel merkez olduğunu ortaya koymaktadır.

Rehber Hizmeti
Sesli Rehber
WC

Summer
08:00-16:45 Saturday 08:00-16:45 Sunday 08:00-16:45
Box Office Closed 16:45
Winter
08:00-16:45 Saturday 08:00-16:45 Sunday 08:00-16:45
Box Office Closed 16:45

Arslantepe Örenyeri
Quick Call Get Direction

There is no event in this Museum

All Events
Museum Plan Rate Museum
Menu
Login
Türkçe English