Manisa Akhisar Müzesi ve Akhisar Tepe Mezarları

4.5 5
Now Close

1932 yılında inşa edilmiş olup uzun yıllar Ali Şefik Okulu olarak kullanılan bina, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yaptırılan onarım sonrasında müze haline dönüştürülerek 18 Mayıs 2012 tarihinde ziyarete açılmıştır. Müze tek katlı olup Arkeoloji Bölümü, Etnografya Seksiyonu ve Arasta olmak üzere teşhiri üç bölümden oluşmaktadır. Arkeoloji bölümünde Akhisar tarihi ve eserlerine ilişkin bilgilendirme ve sergilemelerin yanı sıra Soma ilçesindeki kömür ocaklarından çıkan MÖ 18-11 milyon yıl öncelerine ait fosil örnekleri, Ege Havzasında, Kalkolitik Dönem’in en önemli idol atölyelerinden olan Akhisar-Kulaksızlar idol atölyelerine ait mermer idoller, mermer kap parçaları, delgi taşları en erken buluntulardır. Akhisar yakınlarındaki Bostancı Köyü (eski ismi Yortan) civarında 1900’lü yılların hemen başlarında Paul Gaudin tarafından Eski Tunç Dönemi Nekropolünde yapılan araştırmalarda ortaya çıkan Yortan Kapları müze koleksiyonunun önemli parçalarıdır. Arkeoloji Bölümünde Tunç Çağı’ndan Bizans Dönemi’nin sonuna kadar olan sürece ait pişmiş topraktan yapılmış değişik kap formları, kandiller, figürünler kronolojik düzen içerisinde sergilenmektedir. Bölgedeki tümülüslerden gelen buluntular da özellikli eserlerdir.

Gökçeler tümülüsünden çıkan altın koyun ve gümüş kaplar Lydia kültürünün eşsiz örnekleridir. Gökçeler Köyündeki bir tümülüse ait Arkaik Dönem Genç Erkek Kabartması da ünik bir eserdir. Arkeoloji Bölümünde Roma ve Bizans Dönemleri’ne ait üfleme tekniğiyle yapılmış, cam kaplar, gümüş tören kadehi, köz küreği gibi madeni eserler, takılar, osthotekler ve steller sergilenmektedir. Müzede, Arkaik Dönem’den Geç Osmanlı Dönemi’ne kadar tarihlenen sikkelerin yanı sıra günümüz Akhisar yerleşimi altındaki Antik Thyateira sikkeleri de önemli yer tutmaktadır. Etnografya Bölümünde, Akhisar Belediyesi’nin bağışı olan Geç Osmanlı Erken Cumhuriyet Dönemleri’ne ait mühürler, kahve kültürü, hamam kültürü, el işlemeleri, yöresel kadın ve erkek giysileri, takılar, çeşitli kap örneklerinin yanı sıra halı dokumacılığı da yer almaktadır. Arasta’da Akhisar’ın tarihini, kültürünü, ekonomisini ve sosyal hayatını yansıtan eski çarşısı canlandırılmıştır. 19. yüzyıl ile 20. yüzyılda bölgenin önemli geçim kaynağı olan tütüncülük balya baskı sandıkları, tütün dizme iğneleri, çapaları, ilaçlama aletleriyle sergilenmiştir. Geleneksel el sanatlarımızdan kalaycılık, unutulmaya yüz tutan Keçecilik, Akhisar’a özgü tarzda halen üretilen ve günümüzde yurt içi ve yurt dışına satışı yapılan at arabacılığı ve faytonculuk, saraçlık, semercilik gibi meslekler ayrı ayrı tanıtılmıştır.

WC

Summer
10:00-16:45 Saturday 10:00-17:00 Sunday 10:00-07:00
Box Office Closed 18:45
Winter
10:00-17:00 Saturday 10:00-17:00 Sunday 10:00-17:00
Box Office Closed 16:45

Manisa Akhisar Müzesi ve Akhisar Tepe Mezarları Paşa Mahallesi, Mustafaabut Caddesi, No:83 Akhisar/Manisa
manisamuzesi@ktb.gov.tr
+90 (236) 412-2301
Quick Call Get Direction

There is no event in this Museum

All Events
Museum Plan Museum Brochure Rate Museum
Menu
English
Login