Manisa Akhisar Tepe Mezarları

4 5
Now Close

Manisa ili, Akhisar ilçe merkezinde Tepe Mezarlığı olarak anılan alanda yer almaktadır. MÖ 14. yüzyılda İskitler ile birlikte akınlar yapmakta olan bir amazon kolunun Lidya’ya uzadığı ve Kraliçeleri Myrine tarafından Akhisar’la Dikili arasında bazı kasabalar kurulduğu, bunlardan bir tanesine kendi adını verdiği ve Akhisar’ın bir amazon karargâhı halinde küçük bir kasaba olarak kurulduğu belirtilmektedir. Aradan 1300 yıl geçtikten sonra MÖ 24 yılında bir deprem sonucunda yıkılan bu kasaba, amazon komutanlarından Tyatirin adını taşımaktaydı. Akhisar tarih boyunca Hititler, Akadlar, Lidyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Saruhanlılar ve Osmanlılar yönetiminde kalmıştır. Lidyalılar zamanında senatosuyla, kalabalık nüfusuyla ve zenginliğiyle önemli bir şehir olmuştur. Bizans İmparatoru Konstantin tarafından Gölmarmara’ya sürülen Tyeder, Akhisar’ın şimdiki istasyonla hastane arasına beyaz bir kale yaptırmasıyla birlikte, eski Tyatir (Thyateria veya Thyatira) adı Aspro-kastro oldu. ASPRO (ak) KASTRO (hisar) demektir. 1307 yılında Türklerin yönetimine geçince, Aspro-kastro adı Türkçeleştirilerek AKHİSAR olmuştur. 1390 yılında Akhisar, Osmanlı Türklerinin yönetimine geçmiştir. Kentin tarihi Batı Anadolu Tarihi ile benzerlik göstermekle birlikte kent, bir Lidya kentidir. Özellikle Helenistik Dönem’den sonra güçlenmiştir. Kentin erken tarihi Sikkeler haricinde Roma Dönemi öncesine giden kalıntı bulmak zordur.

WC

Summer
08:00-19:00 Saturday 08:00-19:00 Sunday 08:00-19:00
Box Office Closed 18:45
Winter
10:00-17:00 Saturday 10:00-17:00 Sunday 10:00-17:00
Box Office Closed 17:00

Manisa Akhisar Tepe Mezarları Ragıbbey Mahallesi 16. Sokak No: 39 Akhisar/Manisa
manisamuzesi@ktb.gov.tr
+90 (236) 412-2301
Quick Call Get Direction

There is no event in this Museum

All Events
Museum Plan Museum Brochure Rate Museum
Menu
English
Login