Mersin Uzuncaburç Örenyeri

3.6 5
Now Close

Diokaisareia (Uzuncaburç) Antik Kenti

Silifke’nin 30 km. kuzeyindeki antik kent iyi korunmuş durumdaki kalıntılarıyla dikkat çeker. Antik kent Roma Dönemi’nde, Diokaesareia adıyla özerk, kendi adına para basan kent durumuna gelmiştir. Antik kentte, birbirini dik kesen iki Sütunlu Cadde bulunmaktadır ve yapılar bu caddeler boyunca sıralanmışlardır. Doğu

Batı yönlü caddenin başlangıcında 7 m. yüksekliğinde ve Korinth başlıklı sütunlarıyla beş sütunu ayakta duran bir anıtsal kapı vardır. Bir diğer anıtsal kapı ise kentin kuzeyinde yer alır ve ortasında bir büyük, yanlarında ise iki küçük kemerli girişiyle korunmuş durumdadır. Üzerindeki yazıtta, depremden zarar gören kapının Roma İmparatorları Arcadius (MS 395-408) ile Honorius (MS 395-423)’un birlikte yönetimleri sırasında onarım gördüğü yazılıdır.

Kentteki en erken yapılardan biri ise Hellenistik Dönem’de yapıldığı bilinen Zeus Olbios tapınağıdır. Yapı’nın MS 5.yüzyılda kiliseye çevrildiği bilinir. Antik kentte, Tyche'ye (Şans Tanrıcası) adanmış bir tapınak da bulunmaktadır. Altı sütunu korunmuş bu tapınağın üzerindeki yazıttan tapınağın kentin soylularından Oppius ile karısı Kyria tarafından yaptırılıp kente armağan edildiğini anlaşılmaktadır. Antik kentte MS 2 yüzyılda yaptırılmış ve iyi korunmuş bir tiyatro; 5.5 x5.5 m. ölçülerinde kare planlı 15 metre yüksekliğinde korunmuş piramidal çatılı bir mezar anıtı ve 16 x 13 ölçülerinde, 23 metre yüksekliğinde bir Hellenistik Dönem Kulesi bulunmaktadır. Üzerindeki yazıttan MÖ 3. yüzyılın ikinci yarısında Tarkyares tarafından yaptırılmış olduğu anlaşılan kule, yüksek oluşu nedeniyle bugünkü beldenin ismine de kaynak olmuştur. Kentin kuzeyindeki bir vadinin her iki yamacına yayılmış olan nekropol sahası ise Hellenistik, Roma ve Bizans Dönemleri’nde kullanılmıştır.

WC
Otopark

Summer
10:00-18:45 Saturday 10:00-18:45 Sunday 10:00-18:45
Box Office Closed 18:45
Winter
08:15-16:45 Saturday 08:15-16:45 Sunday 08:15-16:45
Box Office Closed 16:45

Mersin Uzuncaburç Örenyeri Uzuncaburç Mahallesi Silifke /MERSİN
silifkemuzesi@ktbgov.tr
Quick Call Get Direction

There is no event in this Museum

All Events
Museum Plan Museum Brochure Rate Museum
Menu
English
Login