Muğla Beçin Kalesi

5 5
Now Open

"UYGARLIKLARIN BAŞKENTİ BEÇİN"

BEÇİN KALESİ

Antik Dönem’de Karia, Osmanlı devrinde Menteşe vilayeti olarak adlandırılan Anadolu’nun güneybatısı, 13. yüzyılın ikinci yarısından 15. yüzyılın başlarına kadar Menteşe Beyliğinin kontrolü altında bulunmaktaydı. Milas’ın yaklaşık 5 km kadar yakınındaki Beçin (Peçin), beyliğin yönetildiği yerler arasında yer almaktaydı. Eski metinlerde Barçın ya da Berçin olarak da geçen bu şehrin adı, Menteşe oğullarından İlyas Beyin 1414 yılında Venediklerle yaptığı bir antlaşmada Petzona olarak kaydedilmiştir. Mylasa antik kentinin üzerinde varlığını sürdüren Milas’ın Hristiyan, Yahudi ve son olarak Türklerin gelişiyle Müslümanlardan meydana gelen kozmopolit yapısına karşın daha korunaklı topografik yapısı da göz önünde tutularak Beçin, beyliğin idari merkezi seçilmiş olmalıdır. Bizans Dönemi ve sonrasında gelen Türk devrinde son şeklini alan şehir, kuzeyde kayalık üzerinde yükselen ve ovaya hâkim durumda olan İç Kale ile surlarla çevrili aşağı şehirden meydana gelmektedir. İç Kale’de bugün terkedilmiş evlerden başka Helenistik Dönem’den kalan bir mezar anıtı ile Türk Dönemi eseri hamam ve sarnıç gibi kamu yapıları bulunmaktadır.

Otopark
WC

Summer (01/04/2024 - 01/10/2024)
08:30-19:00 Saturday 08:30-19:00 Sunday 08:30-19:00
Box Office Closed 18:30
Winter (01/10/2023 - 01/04/2024)
08:30-17:30 Saturday 08:30-17:30 Sunday 08:30-17:30
Box Office Closed 17:00

65 yaş üzeri - T.C. vatandaşları Free
0 - 8 yaş - yabancı uyruklu çocuklar Free
0-18 yaş - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençler ve çocuklar Free
Öğrenci(Üniversitelerin sanat tarihi, arkeoloji ve müzecilik bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler) Free
Yetişkin (Yerli ve yabancı tüm yetişkinler) 60.00TL
Get Ticket

Muğla Beçin Kalesi Beçin Mahallesi, Kale Caddesi No:19/2 48200 Milas/MUĞLA
milasmuzesi@ktb.gov.tr
+90 (252) 512-3973
Quick Call Get Direction

There is no event in this Museum

All Events
Museum Plan Museum Brochure Rate Museum
Menu
English
Login