Nevşehir Hacıbektaş Müzesi

4.8 5
Now Close

Hacıbektaş Müzesi Müdürlüğümüz Hacıbektaş Müzesinin (Külliye) ana çekirdeğini 13. yüzyılda Hacı Bektaş Veli zamanında inşa edilen Çilehane (Kızılca Halvet) bölümü oluşturmaktadır. Hacıbektaş Veli Hazretlerinin ölümünden sonra, Osmanlı Hükümdarı Orhan Gazi’den başlamak üzere, Murat Gazi, Yıldırım Beyazıt ve Yavuz Sultan Selim tarafından yaptırılan eklemelerle 16. yüzyılda tamamlanmış olan Külliye, 1807’de IV. Mustafa, 1862’de Abdülaziz ve 1895 yılında da II. Abdülhamit tarafından onarılarak bugünkü durumuna gelmiştir.

Müze, 1925 yılına kadar dergâh olarak kullanılmakta iken, 1925 yılında Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması Hakkındaki Kanun ile kapatılmış ve bünyesindeki eserler, Ankara Etnografya Müzesine gönderilmiştir. 1958 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünce Külliyenin restore çalışmaları yapılmış, Ankara Etnografya Müzesine gönderilen eserler geri getirilmiş ve 16 Ağustos 1964 tarihinde müze olarak hizmete açılmıştır. Hacıbektaş Müzesi, üç (3) avludan oluşmakta olup, 1. Avluda; Çamaşırhane, Demirbaş Depo, Üçler Çeşmesi 2. Avluda; Mihman Evi, Meydan Evi, Kiler Evi, Aş Evi, Dede Baba Köşkü (Müze Yönetimi), Aş Evi Baba Köşkü, Tekke Cami, Aslanlı Çeşme, Meydan Havuzu, 3. Avluda; Atatürk Köşesi, Pir Evi Bölümü, Balım Sultan Türbesi, Hazire ve Has Bahçe yer almaktadır. Müzede, Nisan ayında artan ziyaretçi sayısı Kasım ayına kadar devam etmekte olup, ziyaretçinin en yoğun olduğu dönem ise Haziran-Temmuz-Ağustos aylarıdır. Müzemiz kış dönemi 08.00-17.00, yaz dönemi ise 08.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilmektedir. 2020 yılında Müzemizi toplamda 120.335 kişi ziyaret etmiştir. 

Cami

Summer (01/04/2021 - 01/10/2021)
08:00-19:00 Saturday Close Sunday Close
Box Office Closed 19:00
Winter (01/10/2021 - 01/04/2022)
08:00-17:00 Saturday Close Sunday Close
Box Office Closed 17:00

Nevşehir Hacıbektaş Müzesi Bala Mahallesi No:5 Hacıbektaş/NEVŞEHİR
hacibektasmuzesi@kultur.gov.tr
+00 (384) 441-3022
Quick Call Get Direction

There is no event in this Museum

All Events
Museum Plan Museum Brochure Rate Museum
Menu
English
Login