Nevşehir Ürgüp Müzesi

4.9 5
Now Close
Müze Müdürlüğümüz Hizmet Binası inşaatına 1969 yılında başlanılmış, 1971 yılının temmuz ayında tamamlanarak ziyarete açılmıştır. Binanın güney, doğu, ve batı cephelerinde revaklarda ve giriş merdivenlerinde taş pişmiş toprak eserleri ve giriş bölümünde Mustafapaşa Kasabası sınırları içinden çıkartılan Neojen-Miocene (insan öncesi yaklaşık 10 milyon yıl) öncesine tarihlendirilen mamut dişi fosilleri ve teşhir salonunun ilk bölümünde sergilenen Acıgöl civarından çıkarıldığı bilinen deniz mahsulleri fosilleri, İç Anadolu nun Mesozoyik-3. Jeolojik zamanda (231-65 milyon yıl) Neotetis diye adlandırılan iç deniz-göl olduğunun ispatı açısından önemli doğal eserlerdendir. Teşhir Salonunun Arkeolojik bölümünde Eski Tunç Çağı, Helenistik, Roma, Bizans Dönemlerine ait pişmiş toprak el yapımı seramikler, metal eserler ve cam eserler, üç vitrinde Grek, Roma, Selçuklu, Beylikler, Bizans, Osmanlı Dönemlerine ait altın gümüş, bronz sikkeler ve madalyalar, etnografik bölümde ise Ürgüp ve civarının yaşantısını kültürünü yansıtan dokuma, madeni, taş, cam v.s eserler sergilenmektedir.

Close

There is no event in this Museum

All Events
Museum Plan Museum Brochure Rate Museum
Menu
English
Login