Osmaniye Müzesi

4.5 5
Now Close

Osmaniye Müzesi halen Fakıuşağı Mahallesi Cebelibereket Kültür Merkezi yanında, Bakanlığımıza tahsisli toplam 6.616 m²’lik alanda hizmet vermektedir. Müdürlüğümüz 2013 yılından itibaren ilimiz ve ilçelerinde, 2863 sayılı Yasa kapsamında arazi tespit-tescil, belgeleme, kurtarma kazıları, idari yazışmalar vs. çalışmalarını yürütmektedir. Teşhir-tanzim çalışmaları bitmediği için ziyarete açılmamıştır.

Close

There is no event in this Museum

All Events
Museum Plan Museum Brochure Rate Museum
Menu
English
Login