Şanlıurfa Harran Örenyeri

3.6 5
Now Close

Mevcut arkeolojik veriler ışığında Harran’ın tarihi Kalkolitik Döneme kadar uzanmaktadır. Ebla (MÖ XXIV), Mari (MÖ 2. binin ilk yarısı) metinlerinde ve Eski Babil Dönemi, Hitit (Boğazköy), Orta Asur ve Orta Babil Dönemi, Yeni Asur Dönemi, Kültepe ve Mari’de bulunan belgelerde bahsedilen Harran’ın adı (Ha-ra-an, ha-ra-nim, har-ra-na v.b.) yaklaşık 4400 yıldan beri değişmeden günümüze kadar gelmiştir. Harran’ın adı, Klasik Dönemde Yunanca Karrai, Karra ve Kharran, Karras, Karrais; Latince’de Charrae, Charra, Carrha, Carrhae, Carrai, Carris, Carrhas, Kharr, Karrenon olarak adlandırılmıştır. Orta Çağ İslam yazarlarının eserlerinde ise kentin adları Harran ve Harraniyye olarak geçmektedir.

WC

Summer
08:00-19:00 Saturday 08:00-19:00 Sunday 08:00-19:00
Box Office Closed 18:30
Winter
08:00-17:00 Saturday 08:00-17:00 Sunday 08:00-17:00
Box Office Closed 16:30

Şanlıurfa Harran Örenyeri Şanlıurfa İli Harran İlçesi Sur İçi Mah.
sanliurfamuzesi@ktb.gov.tr
+90 (414) 313-1588
Quick Call Get Direction

There is no event in this Museum

All Events
Museum Plan Museum Brochure Rate Museum
Menu
English
Login