Aksaray Aşıklı Höyük

5 5
Now Close

Aksaray Aşıklıhöyük

Aksaray il merkezinden 25 km kadar güneydoğuda, Kızılkaya köyü sınırları içerisinde bulunan Aşıklı Höyük’te 25 yılı aşkın zamandır sürdürülen kazılar sonucu ortaya çıkarılanlardan bir grup evin birebir kopyaları, höyük girişinde deneysel arkeoloji yöntemleriyle yeniden yapılmış ve ziyaretçilere açılmıştır. Canlandırmalar, MÖ 9.bin yıla tarihlenen toprağa yarı gömük iki ev; bir sokak etrafında yer alan MÖ 8.bin yıla ait dörtgen planlı, tek ya da iki odalı kerpiç binalar; çitlembik, yabani badem ve yabani erik gibi çalı ve ağaçlar ile Aşıklı Projesi araştırmacıları tarafından her yıl ekilen ve obsidyen aletlerle hasadı yapılan yabani buğday ekilen deneysel tarlayı kapsamaktadır.  Evlerin içlerinde, tarih öncesi yaşam biçimini yansıtan buluntular sergilenmektedir.

Günümüzden on bin, milattan sekiz bin yıl öncesine ait bir Aşıklıevinin iç görünümünün canlandırıldığı vitrinde, güneşte kurutulmuş kerpiç bloklarla örülmüş duvarları, düz çatılı evlere çatıda bırakılan boşluktan ahşap merdivenler yardımıyla girildiğini gösteren canlandırma.

Summer
09:00-17:00 Saturday 10:00-17:00 Sunday 10:00-17:00
Box Office Closed 17:00
Winter
09:00-17:00 Saturday 10:00-17:00 Sunday 10:00-17:00
Box Office Closed 17:00

0-18 yaş - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençler ve çocuklar Free
0 - 8 yaş - yabancı uyruklu çocuklar Free
65 yaş üzeri - T.C. vatandaşları Free
Öğrenci(Üniversitelerin sanat tarihi, arkeoloji ve müzecilik bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler) Free
Yetişkin (Yerli ve yabancı tüm yetişkinler) Free
Get Ticket

Aksaray Aşıklı Höyük Kızılkaya Köyü, Gülağaç, Aksaray, Türkiye
aksaraymuzesi@ktb.gov.tr
+90 (382) 215-5636
Quick Call Get Direction

There is no event in this Museum

All Events
Museum Plan Museum Brochure Rate Museum
Menu
English
Login