İstanbul Türbeler Müzesi

4.7 5
Now Close

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan İstanbul Türbeler Müze Müdürlüğü, İstanbul’daki Bakanlığımıza bağlı türbelerin her türlü hizmetlerini bir idarece yürütmek amacıyla 15 Şubat 1978 yılında kurulmuştur.

İstanbul Türbeler Müze Müdürlüğü’ne İstanbul’un çeşitli ilçe ve semtlerinde bulunan 122 türbe bağlıdır. Bunların arasında Eyüp Sultan, Ebu Şeybe el-Hudri gibi sahâbe türbelerinden, Aziz Mahmud Hüdayi, Merkez Efendi, Yahya Efendi, Ya Vedud, Karacaahmed gibi Gönül Sultanları; Fatih Sultan Mehmed, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, Sultan II. Mahmud, Sultan I. Ahmed gibi İstanbul’da defnedilen bütün Osmanlı padişahları; Hatice Turhan Valide Sultan, Mihrişah Valide Sultan, Nakşidil Valide Sultan gibi Osmanlı hanedanı valide sultanları; Kılıç Ali Paşa, Piyale Paşa gibi Osmanlı Kaptan-ı Deryaları;Sokullu Mehmed Paşa, Köprülü Mehmed Paşa gibi Osmanlı sadrazamları, Gazi Osman Paşa, Ferhat Paşa, Koca Sinan Paşa gibi Osmanlı paşaları, İstanbul Türbeler Müzesi’ne bağlıdır. Müdürlüğümüze bağlı türbelerin genel ekseriyeti Osmanlı Devleti’nin hassa mimar başıları veya kendi dönemimin en önemli mimarları tarafından inşa edilmiştir.

İstanbul Türbeler Müzesi envanterine kayıtlı içlerinde Kâbe örtüleri, Kur’an-ı Kerimler, Osmanlı padişahlarının el emeği hat levhalar (Sultan Abdülmecid Han ve II. Mahmud imzalı değerli padişah hat örnekleri gibi), Sami Efendi, İzzet Efendi, Hattat Rakım ketebeli hat levhalar, Sakal-ı Şerifler, Aziz Mahmud Hüdâyî, Karaca Ahmed ve Yahya Efendi gibi toplumun manevi önderlerine ait kullanım eşyaları, kutsal emanetler bulunan teşhir değeri yüksek ve tarihi açıdan özgün binlerce eser müzece muhafaza edilmektedir. Yavuz Sultan Selim'in hırkası veya Hz. Muhammed'in Kutsal Ayak İzi gibi bu değerli eserlerden bazıları türbelerinde görülebilir.

Summer (14/01/2021 - 14/01/2021)
08:30-17:00 (Monday : Close) Saturday 08:30-17:00 Sunday 08:30-17:00
Box Office Closed 00:00
Winter (14/01/2021 - 14/01/2021)
08:30-17:00 (Monday : Close) Saturday 08:30-17:00 Sunday 08:30-17:00
Box Office Closed 00:00

0-18 yaş - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençler ve çocuklar Free
0 - 8 yaş - yabancı uyruklu çocuklar Free
65 yaş üzeri - T.C. vatandaşları Free
Öğrenci(Üniversitelerin sanat tarihi, arkeoloji ve müzecilik bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler) Free
Yetişkin (Yerli ve yabancı tüm yetişkinler) Free
Get Ticket

İstanbul Türbeler Müzesi Cankurtaran Mahallesi Gülhane Parkı İçi No 35/3 Posta Kodu 34122 Fatih/İstanbul
turbelermuzesi@ktb.gov.tr
+90 (212) 518-2919
Quick Call Get Direction

There is no event in this Museum

All Events
Museum Plan Museum Brochure Rate Museum
Menu
English
Login